Podwyżka stóp procentowych prawdopodobnie dopiero w 2022 r. Eksperci apelują do RPP, ale ekonomiści nie przewidują zmian

Finanse Dołącz do dyskusji (57)
Podwyżka stóp procentowych prawdopodobnie dopiero w 2022 r. Eksperci apelują do RPP, ale ekonomiści nie przewidują zmian

Jeszcze do niedawna część ekonomistów przewidywała, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych jeszcze w ostatnim kwartale tego roku. Obecnie jednak coraz więcej ekspertów jest zdania, że podwyżka stóp procentowych nastąpi dopiero w 2022 r. – lub że przynajmniej nie będzie mieć miejsca na najbliższym posiedzeniu.

Podwyżka stóp procentowych dopiero w 2022 r.? To prawdopodobne

Już jutro odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej – w ostatnich miesiącach każde spotkanie RPP wywołuje sporo emocji, ponieważ powracają pytania o podniesienie stóp procentowych. Sporo specjalistów uważa, że Rada już powinna podjąć stanowcze kroki. Troje byłych prezesów NBP oraz trzynastu byłych członków RPP wystosowało nawet specjalny apel do Rady – o jak najszybsze podjęcie działań tłumiących inflację. Wskazują przy tym, że do im wyższej inflacji dopuści RPP (poprzez zaniechanie jakichkolwiek działań, takich jak m.in. podwyżka stóp), tym większe będą koszty nie tylko inflacji, ale i jej tłumienia. Dodatkowo autorzy listy uważają, że „dalsza zwłoka” ze strony RPP oznaczałaby złamanie prawa – przepisów ustawy o NBP oraz samej Konstytucji.

Czy jednak ten apel cokolwiek zmieni? Ekonomiści są właściwie zgodni, że na najbliższym posiedzeniu Rada nie podniesie stóp procentowych. Co więcej – ekonomiści z BOŚ Banku oraz PKO BP są zdania, że podwyżka stóp procentowych nastąpi w 2022 r. Skąd takie wnioski? Na przykład według ekonomistów z BOŚ Banku bieżące odczyty inflacji i solidne dane ze strefy realnej będą wprawdzie utrudniać RPP decyzję o braku jakichkolwiek działań, ale istotniejszy na ten moment jest fakt, że wciąż wielu członków Rady niechętnie podchodzi do tematu podniesienia stóp. Stąd – ich zdaniem – podwyżka stóp procentowych w 2022 r. (prawdopodobnie na początku) jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Podobnego zdania są ekonomiści PKO BP. Teoretycznie dostrzegają oni ryzyko wcześniejszej podwyżki, jednak – jak powiedział PAP ekonomista banku Marcin Czaplicki,

Ale wciąż pamiętamy, że RPP przy swoich decyzjach bierze pod uwagę sytuację pandemiczną oraz to, jak pandemia wpływa na gospodarkę. Tymczasem ani kwestia pandemiczna nie jest rozwiązana, a jeśli idzie o kwestię wzrostu gospodarczego, to obserwujemy na świecie wzrost niepewności a nie jej spadek.

Tym samym jeśli RPP nie zmieni gwałtownie kursu, to decyzji o podniesieniu stóp nie należy spodziewać się w najbliższym czasie.

Ekonomiści Banku Pekao: podwyżka stóp możliwa już w listopadzie

Odmiennego zdania są natomiast ekonomiści Banku Pekao. Według nich podwyżka stóp procentowych możliwa jest już w listopadzie – zbiegłoby się to z opublikowaniem przez RPP nowej projekcji inflacji. Co ciekawe, ekonomiści banku uważają również, że byłaby to podwyżka większa niż 15 pkt bazowych.

To, w czym ekonomiści się natomiast zgadzają, to fakt, że RPP nie zdecyduje o podwyżce stóp na jutrzejszym posiedzeniu. I to mimo tego, że – również ich zdaniem – coraz trudniej ignorować napędzającą się inflację.