Lekarze w Polsce w końcu zaczną godnie zarabiać. Po co były te lata upokarzania ich przez rząd?

Finanse Praca Dołącz do dyskusji (124)
Lekarze w Polsce w końcu zaczną godnie zarabiać. Po co były te lata upokarzania ich przez rząd?

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazły się założenia nowelizacji ustawy, która zwiększy ustawowe najniższe wynagrodzenie dla pracowników podmiotów leczniczych. Zasłużone podwyżki dla pracowników służby zdrowia wejdą w życie już od 1 lipca 2022 roku. Jak zmienią się wynagrodzenia medyków?

Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego podpisał w ubiegłym roku porozumienie z ministrem zdrowia w sprawie podwyżki płac od 1 lipca 2022 roku. Ministerstwo Zdrowia właśnie zaczęło prace nad zmianami, które wprowadzą podwyżki dla pracowników służby zdrowia.

Kto może liczyć na większą pensję?

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach medycznych odnosi się między innymi do: lekarzy, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek, czy położnych.

Ustawowa najniższa pensja dla każdego z tych zawodów to iloczyn wskaźnika przypisanego obecnie do jednej z 11 grup, czyli współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty bazowej. Kwota bazowa jest równa wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim według GUS.

Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Weźmy takiego początkującego lekarza. Ile może zarobić najmniej? Obecnie wskaźnik dla lekarza stażysty to 0,81. Jeśli pomnożymy go przez średnie wynagrodzenie według GUS za rok 2021, otrzymamy 4586,65 złotych brutto (0,81 x 5662,53 zł). Dla lekarza po stażu bez specjalizacji wskaźnik wynosi 1,06, a więc jego pensja minimalna to 6002,28 złotych brutto. I tak dalej.

Podwyżki dla pracowników służby zdrowia – co zmieni nowelizacja?

Nowa ustawa przede wszystkim podwyższy wskaźniki, o których pisałam powyżej. Wracając do naszego przykładu, wskaźnik dla lekarza stażysty wzrośnie z 0,81 do 0,95. Przy uwzględnieniu średniego wynagrodzenia GUS-u, oznacza to wzrost pensji o ponad 670 złotych. Trzeba mieć jednak na uwadze, że średnie wynagrodzenie w 2022 roku będzie jeszcze wyższe. Więc i podwyżki dla pracowników służby zdrowia od roku 2023 podskoczą.

Portal „prawo.pl”, na podstawie szacunków resortu i wskaźników z porozumienia, przedstawił prognostyczną siatkę płac. I tak na przykład, w przypadku farmaceutów, pielęgniarek, czy położnych, wskaźnik ma wzrosnąć z 0,81 aż do 1,02. Przy wyższej średniej krajowej, taka zmiana może oznaczać podwyżkę pensji o 1029 złotych. Do tej samej grupy zaliczają się ponadto fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiologii, a także wszelkie inne zawody medyczne, do których wykonywania potrzebny jest tytuł magistra. Poza tym wzrosną wynagrodzenia opiekunów medycznych oraz innych pracowników podmiotów leczniczych.

 

Podwyżki pensji minimalnej dla pracowników służby zdrowia są w mojej opinii jak najbardziej zasłużone. Szczególnie cieszą mnie perspektywiczne znacznie wyższe pensje od lat niedocenianych pielęgniarek i położnych. Okres pandemii pokazał ogromne braki kadrowe w polskiej służbie zdrowia. To sprawiło, że nasi medycy pracowali za dwóch, a nieraz za trzech, ratując życia nasze i naszych najbliższych. Uważam, że praca w służbie zdrowia jest niezwykle istotną rolą społeczną. W związku z tym powinna być doceniana i godnie wynagradzana.