Polski Ład a opłacalność prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej

Biznes Firma Podatki Dołącz do dyskusji (39)
Polski Ład a opłacalność prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej

Kiedyś prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej miało dużo zalet. Do najważniejszych z nich należały: opodatkowanie wspólników podatkiem PIT, ograniczona odpowiedzialność wspólników (komandytariuszy) oraz łatwość wypłat zaliczek na poczet zysku. 

Rok temu Ustawodawca postanowił, że spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Po tej zmianie sytuacja jest taka, że prowadzenie działalności w dotychczasowej formie ma mniej więcej tyle samo zalet i wad, co prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego nie było większego sensu zmieniać formy ze spółki komandytowej na spółkę z o.o. Teraz jednak zanosi się na zmiany, które spowodują, iż lepiej będzie prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej (w szczególności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Jednym ze skutków wprowadzenia tzw. „Polskiego Ładu” będzie znacząca podwyżka składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zakaz odliczania jej od podatku. Jej podwyższenie, połączone z zakazem odliczania od podatku, spowoduje drastyczne zwiększenie obciążeń podatkowych wszystkich przedsiębiorców, w tym wspólników spółek komandytowych. W ich przypadku dojdzie do kumulacji obciążeń CIT i PIT.

W związku z opodatkowaniem spółki (formalnie niebędącej osobą prawną) podatkiem od osób prawnych (CIT) dochody wspólników będą opodatkowane podwójnie: najpierw dochód spółki stawką 9% (w przypadku większych biznesów 19%); potem dywidenda podatkiem PIT w wysokości 19%. Realnie daje to około 26% podatku (34% w przypadku większych biznesów). Do tego trzeba będzie zapłacić składkę zdrowotną, czyli dodatkowy podatek w nieznanej jeszcze wysokości. Nie bardzo wiadomo, jak (tzn. od czego) będzie naliczana ta składka (teraz jest ryczałt w wysokości około 380 zł, którego już nie będzie).

Na obecną chwilę mowa jest o tym, że w przypadku wspólników spółek komandytowych składka miałaby wynosić 9% podstawy w postaci kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia podawanego przez GUS (teraz ok. 5700 zł). Przy takich parametrach składka zdrowotna wyniosłaby około 500 zł miesięcznie, czyli 6000 zł rocznie. To nie byłoby nawet tak źle (w porównaniu np. do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Czy jednak tak będzie? Nie wiadomo.

Polski Ład a opłacalność prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej

Jedno jest jednak jasne: sytuacja wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie lepsza od sytuacji wspólnika spółki osobowej (w tym komandytowej)Wspólnik spółki z o.o. nie będzie musiał płacić składki zdrowotnej, chyba że będzie to spółka osobowa albo „niemal jednoosobowa” (konstrukt funkcjonujący w praktyce ZUS). To oznacza, że rocznie będzie on mógł zaoszczędzić (w zestawieniu ze wspólnikiem spółki osobowej, w tym komandytowej) 6000 zł. Ale to nie wszystko: wspólnik spółki z o.o. nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne (w tym emerytalne i rentowe). A zatem oszczędność (względem wspólnika spółki osobowej, w tym komandytowej) wynosi około 1000 zł miesięcznie, czyli 12000 zł rocznie. Podsumowując, wspólnik spółki osobowej (w tym komandytowej) może zapłacić rocznie około 18000 zł więcej od wspólnika spółki z o.o.

Przedsiębiorcom, którzy chcieliby wejść w nowej (zmienionej) formie w nowy rok (tj. szybko odnaleźć się w nowym ładzie) nie pozostało dużo czasu. O zamiarze przekształcenia spółki komandytowej w sp. z o.o. trzeba zawiadomić wspólników z odpowiednim wyprzedzeniem. W zawiadomieniu trzeba podać istotne elementy planu przekształcenia. Należy do niego załączyć projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy albo statutu spółki przekształconej. Przekształcenie wiąże się z koniecznością sporządzenia specjalnego sprawozdania finansowego. Trzeba zatem przygotować szereg dokumentów oraz dokonać wielu czynności o charakterze prawnym i rachunkowym, w czym może pomóc Pani / Panu nasza kancelaria. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


Chcesz porozmawiać o tym, jak wprowadzenie tzw. „Polskiego Ładu” może wpłynąć na Twój biznes, w szczególności zasięgnąć porady w sprawie przekształcenia sp.k. w sp. z o.o.? Odwiedź stronę kancelarii Adwokaci Góźdź & Perłowski (lub napisz e-mail: sekretariat@gozdzperlowski.pl). Doświadczeni adwokaci oraz doradcy podatkowi pomogą Ci zorganizować Twoją firmę tak, aby w przewidywalnej przyszłości mogła funkcjonować bez ryzyka ponoszenia niepotrzebnych (niekoniecznych) obciążeń publicznoprawnych.