ETPC: „Porównanie aborcji do holokaustu leży w interesie społecznym”

Zagranica Zdrowie Dołącz do dyskusji
ETPC: „Porównanie aborcji do holokaustu leży w interesie społecznym”

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie Klausa Annena – pozwala na porównanie aborcji do holokaustu.

Niemiecki działacz pro-life Klaus Annen jest znany w swoim kraju jako gorący orędownik życia i publikowanie nazwisk lekarzy, którzy dokonują aborcji, która jest w Niemczech legalna. Na rozdawanych przed gabinetami lekarzy ulotkach zamieszczał informacje o tym, że dokonują jej nielegalnie i pokusił się nawet o porównanie aborcji do holokaustu.

Dopiekł wielu osobom, ale tylko dwóch lekarzy zdecydowało się podać go do sądu za naruszenie dóbr osobistych i sugerowanie ludziom, że swoją pracę wykonują nielegalnie. Klaus przegrał w każdej instancji, ale się nie poddał i zwrócił do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ze skargą na to, że naruszone zostało jego prawo do wolności wypowiedzi, powołując się na art. 10. europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka:

1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.

2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność, może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego, ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał niedawno wyrok w tej sprawie. Okazało się, że Klaus Annen miał prawo do opisywania w swoich ulotkach aborcji wykonywanych przez lekarzy na swój sposób, gdyż wszystko dobrze uzasadnił. Ponadto uznano, że to, co robił, czyli przedstawianie problemów moralnych i etycznych związanych z aborcją leży w interesie społecznym.

Nawet porównanie aborcji do holokaustu uszło mu na sucho, gdyż Trybunał uznał, że robił on to w celu uświadamiania ludzi, że nie zawsze to, co dozwolone prawem jest moralnie zasadne. O wyroku najwięcej rozpisują się media związane z ruchem pro-life, czyli osoby, które nie popierają aborcji, środków wczesnoporonnych, etc.

Jeśli masz problemy lub wątpliwości związane z ograniczaniem prawa do wypowiedzi lub aborcją i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com