ecommerce

W przypadku zakupów internetowych przedsiębiorca musi wysłać potwierdzenie zawarcia umowy. Istnieje kilka wymogów, które należy spełnić, by zrobić to prawidłowo

Joanna Majkowska
19.07.2021
Joanna Majkowska
Joanna Majkowska
19.07.2021
W przypadku zakupów internetowych przedsiębiorca musi wysłać potwierdzenie zawarcia umowy. Istnieje kilka wymogów, które należy spełnić, by zrobić to prawidłowo

Na przedsiębiorcy prowadzącym sklep internetowy ciążą konkretne obowiązki. Wśród nich wymienić można m.in. konieczność potwierdzenia złożonego zamówienia. Jeśli konsument dokona zakupu online, sklep internetowy musi więc wysłać mu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Należy przy tym pamiętać, by takie potwierdzenie znajdowało się na trwałym nośniku, a także by zawierało pewne konkretne elementy. 

Jakie informacje powinno zawierać potwierdzenie zawarcia umowy na odległość?

Zgodnie z art. 21 Ustawy o prawach konsumenta w razie zakupów dokonanych w sklepie internetowym przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Przepis wskazuje wyraźnie, że należy je wysłać na trwałym nośniku. Przez to pojęcie rozumie się taki materiał lub narzędzie, które umożliwi przechowanie informacji w sposób pozwalający na dostęp do nich przez odpowiedni czas do celów, jakim służą. Może to być więc chociażby papier czy płyta CD, choć w przypadku zakupów online praktycznie każdy sklep korzysta z możliwości wysyłania takiego potwierdzenia w formie mailowej.

Ustawa reguluje także kwestię informacji, jakie powinno zawierać takie potwierdzenie. Będą to przede wszystkim te wymienione w art. 12. Warto bowiem wspomnieć, że przewidziano konkretne obowiązki informacyjne prowadzącego sklep internetowy, jakie ten powinien wypełnić. Dotyczą one m.in. poinformowania konsumenta w jasny i zrozumiały sposób o głównych cechach świadczenia, cenie, sposobie dostarczenia towaru, sposobie i terminie zapłaty ale także o danych przedsiębiorcy, adresie, na jaki można składać ewentualną reklamację.

Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość powinno obejmować wszystkie te kwestie. Prowadzący sklep internetowy może jednak zwolnić się z tego obowiązku, jeśli jeszcze przed zawarciem umowy dostarczył konsumentowi wspomniane informacje – znów obowiązkowo na trwałym nośniku. W praktyce zwykle sklepy realizują ten obowiązek poprzez odpowiednie sformułowanie regulaminu zakupów internetowych i wymaganiu od konsumenta, by przed kliknięciem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oświadczył, że przeczytał regulamin i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

Dodatkowy obowiązek w przypadku niektórych treści cyfrowych

W przypadku dostarczania niektórych treści cyfrowych potwierdzenie zawarcia umowy na odległość musi objąć jeszcze jeden dodatkowy element. Art. 38 wspomnianej ustawy przewiduje bowiem kilka przypadków, kiedy konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy. Wśród nich wymienia się także:

usługę o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Mówiąc prościej, przepis ten odnosi się chociażby do muzyki, filmów czy artykułów, które nie są zapisane na nośniku materialnym. W takim przypadku po zawarciu umowy kupujący otrzymuje więc dostęp do danego linku, może odtworzyć film czy pobrać artykuł. Tym samym ma więc możliwość natychmiastowego „skonsumowania” tej treści. Przedsiębiorca natomiast nie ma jak sprawdzić, czy rzeczywiście do tego doszło. Z tego powodu przepisy umożliwiają wówczas pozbawienie konsumenta prawa do odstąpienia od umowy.

W takim przypadku właściciel sklepu internetowego musi jednak pamiętać o powiadomieniu konsumenta, że nie będzie mógł od umowy odstąpić, a także uzyskać jego wyraźną zgodę na zawarcie umowy na tych warunkach. Przepisy wymagają wówczas, by potwierdzenie zawarcia umowy na odległość zawierało jeden dodatkowy element – właśnie informację, że konsument zgodził się na dostarczenie treści cyfrowych i utratę prawa odstąpienia od umowy.

Ile czasu sklep internetowy ma na wysłanie potwierdzenia?

Przepisy wskazują też czas, w jakim przedsiębiorca musi wysłać wspomniane potwierdzenie. Powinno to nastąpić w „rozsądnym czasie”. Ustawa nie precyzuje wprawdzie, co należy rozumieć przez to pojęcie, jednak wprowadza konkretne ograniczenia terminu. W przypadku zakupu towarów potwierdzenie zawarcia umowy na odległość może nastąpić najpóźniej w chwili dostarczenia tych rzeczy. Jeśli natomiast zamówienie dotyczy świadczenia usługi, przedsiębiorca musi jeszcze przed rozpoczęciem jej świadczenia potwierdzić zawarcie umowy.