Pracownicy zyskają dwie dodatkowe przerwy w pracy. Pod pewnym warunkiem

Praca Dołącz do dyskusji
Pracownicy zyskają dwie dodatkowe przerwy w pracy. Pod pewnym warunkiem

Mimo, że zmiany w Kodeksie pracy wejdą w życie prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku, to i tak warto wiedzieć, jakie rozwiązania zaczną funkcjonować po wprowadzeniu nowego prawa. Wprowadzone mają zostać na przykład dwie dodatkowe przerwy w pracy – choć w określonych sytuacjach.

Dwie dodatkowe przerwy w pracy

Obecnie, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi, który pracuje co najmniej 6 godzin na dobę, przysługuje 15-minutowa przerwa w pracy. Wyjątkiem są pracownicy młodociani. Gdy ich dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca musi zapewnić takiemu zatrudnionemu 30-minutową przerwę.

Co zatem zmieni się, gdy wejdzie w życie znowelizowany Kodeks pracy? Pracownicy zyskają nawet dwie dodatkowe przerwy w pracy. Druga, również 15-minutowa, będzie przysługiwać pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wyniesie 9 godzin. Jeśli z kolei czas pracy przekroczy 16 godzin, doliczana będzie trzecia przerwa – także trwająca 15 minut.

Tym samym na zmianie przepisów najbardziej skorzystają osoby, które pracują w równoważnym systemie czasu pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, równoważny system czasu pracy pozwala na planowanie pracy w przedłużonym do 12 godzin wymiarze dobowym. Taki przedłużony wymiar dobowy jest z kolei równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub – dniami całkowicie wolnymi od pracy. W przypadku równoważnego systemu czasu pracy dobowy wymiar czasu pracy osoby zatrudnione może wynosić nawet do 24 godzin – wszystko zależy jednak od zawodu i charakteru pracy.

Warto również mieć świadomość, że pracodawca będzie zobowiązany do powiadomienia pracownika o prawie do dwóch dodatkowych przerw. Będzie mieć na to 7 dni od dnia dopuszczenia zatrudnionego do pracy.

Przerwy za pracę przy komputerze

Przy okazji warto też wspomnieć o innych przerwach, które już teraz przysługują pracownikom. Jedną z szerzej znanych jest 5-minutowa przerwa od komputera. Po każdych 60 minutach pracy zatrudnionemu przysługuje 5 minut przerwy. Pracownicy jednak na ogół nie zdają sobie sprawy z faktu, że mowa o 60 minutach nieprzerwanej pracy. Dodatkowo przerwa ma służyć odpoczynkowi od komputera – a niekoniecznie od samej pracy. Tym samym zatrudniona osoba, w miarę możliwości, powinna wtedy zająć się innymi obowiązkami niewymagającymi patrzenia w monitor (np. porządkowaniem dokumentów itd.). Zalecenie jest jednak takie, by te obowiązki nie obciążały dodatkowo wzroku i najlepiej by były wykonywane w innej pozycji, niż ta przyjmowana przez pracownika przy monitorze.

Warto też mieć świadomość, że takiej 5-minutowej przerwy od komputera nie można łączyć z ustawową 15-minutową przerwą w pracy.