Te osoby mogą mieć problem z otrzymaniem kredytu czy otwarciem konta w banku. Konieczne będzie dopełnienie dodatkowej formalności

Finanse Państwo Prywatność i bezpieczeństwo Dołącz do dyskusji
Te osoby mogą mieć problem z otrzymaniem kredytu czy otwarciem konta w banku. Konieczne będzie dopełnienie dodatkowej formalności

Brak wystarczającej zdolności kredytowej to na ogół największa przeszkoda we wzięciu kredytu hipotecznego. Teraz jednak część osób może mieć problem w zaciągnięciu zobowiązania z innego powodu. Chodzi o… zastrzeżenie numeru PESEL. Na szczęście cały proces jest odwracalny, chociaż wymaga od potencjalnego kredytobiorcy. 

Problem z wzięciem kredytu przez zastrzeżenie numeru PESEL

Od 17 listopada 2023 r. każdy obywatel może zastrzec swój numer PESEL – tego dnia zaczął bowiem funkcjonować specjalny rejestr zastrzeżonych numerów. Zastrzeżenie numeru PESEL ma na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości i chronić m.in. przed zaciągnięciem pożyczki przez oszusta przy pomocy wrażliwych danych.

W praktyce ochrona obywateli zacznie działać jednak dopiero od 1 czerwca 2024 r.; dopiero od tego momentu banki, ale też firmy pożyczkowe, notariusze czy operatorzy telekomunikacyjni będą mieli obowiązek sprawdzania wspomnianego wyżej rejestru i weryfikowania, czy dany numer PESEL został już zastrzeżony. Mimo to wiele osób postanowiło zastrzec swój numer PESEL już teraz; resort cyfryzacji przekazał money.pl dane, z których wynika, że prawie milion Polaków zdecydowało się już na ten ruch. Paradoksalnie jednak te osoby mogą mieć za kilka miesięcy problem np. z zaciągnięciem zobowiązania, jeśli nie dopełnią dodatkowych formalności.

Zgodnie z nowymi przepisami jeśli numer PESEL został zastrzeżony, to bank ma obowiązek odmowy udzielenia kredytu z wykorzystaniem tego numeru – niezależnie od tego, czy zobowiązanie chce zaciągnąć posiadacz numeru, czy potencjalny oszust. Co więcej, dotyczy to zresztą nie tylko kredytu, ale też zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego i rozliczeniowego, świadczenia usług płatniczych czy umowy pożyczki lub leasingu. Warto też wspomnieć, że weryfikacja numeru PESEL we wspomnianym wyżej rejestrze będzie konieczna też w przypadku wypłat gotówki, jeśli suma wypłat jednego dnia przekroczy trzykrotność wartości minimalnego wynagrodzenia. Tym samym osoby, które zastrzegły numer PESEL, ale zapomną o wycofaniu tego zastrzeżenia, może czekać niemiła niespodzianka (zwłaszcza jeśli chciałyby dopełnić w banku określonych czynności w wybrany dzień). Warto przy tym podkreślić, że potencjalne problemy tego rodzaju moją pojawić się dopiero po 1 czerwca.

Jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL jest możliwe albo przez internet (na stronie mObywatel.gov.pl), albo w urzędzie gminy (dowolnym – nie tylko właściwym ze względu na miejsce zamieszkania). Warto przy tym zaznaczyć, że można cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL bezterminowo lub określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie ma ponownie zastrzec numer.