Nie 800, a 400 plus. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
Nie 800, a 400 plus. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku

Jednym z elementów polityki prorodzinnej są programy socjalne mające na celu ulżyć rodzicom w finansowych obciążeniach związanych z wychowaniem potomków. W 2024 roku polskie rodziny mają do dyspozycji szereg świadczeń, w tym ulepszone 500 plus, teraz nazywane 800 plus, oraz program 400 plus. O tym drugim nie każdy wie, a opłaca się z niego skorzystać. 

Tylko dzięki tym dwóm inicjatywom rodziny mogą otrzymać aż 1200 zł miesięcznego wsparcia na dziecko. To stanowi spore wsparcie w pokrywaniu codziennych kosztów wychowania.

Program 400 plus – finansowe wsparcie dla rodziców małych dzieci

Program 400 plus wprowadzono z myślą o pomocy rodzicom w pokrywaniu kosztów opieki nad najmłodszymi dziećmi. Świadczenie jest skierowane do tych, którzy korzystają z usług żłobków, klubów dziecięcych lub zatrudniają dziennego opiekuna. Placówka musi być zarejestrowana w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych; ewentualnie dziecko musi znajdować się pod opieką osoby wpisanej do wykazu dziennych opiekunów.

By otrzymać wsparcie, trzeba być rodzicem dziecka, jego opiekunem prawnym (np. rodzicem zastępczym). Ta pomoc finansowa nie zależy od dochodów. Dofinansowania rodzic nie otrzyma na to dziecko, na które pobiera rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus to dofinansowanie w wysokości do 400 zł miesięcznie na dziecko (nie więcej niż wysokość opłaty). ZUS przekaże pieniądze do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy właściwego podmiotu. I w ten sposób wesprze rodziców z uwagi na odciążenie domowego budżetu. Program pozwala rodzicom na większą swobodę w planowaniu wydatków. Zwiększa – bardzo ważne w obliczu rosnących kosztów utrzymania – poczucie stabilności finansowej.

Jak uzyskać dostęp do dodatkowych pieniędzy na dziecko?

Procedura aplikowania o 400 plus jest prosta. Wymaga złożenia wniosku drogą elektroniczną. Rodzice mogą to zrobić za pośrednictwem portalu PUE ZUS, aplikacji mZUS, platformy Emp@tia lub korzystając z własnej bankowości internetowej.

Wniosek o to dofinansowanie można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zakwalifikowało się do wsparcia. Co bardzo ważne, jeżeli dokument wpłynie do ZUS-u w ciągu 2 miesięcy od dnia, od którego rodzice dziecka mają prawo do tej formy pomocy, to świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem.

Nowe możliwości dla polskich rodzin

Inicjatywy takie jak program 400 plus i zwiększone świadczenie z 500 do 800 plus otwierają przed polskimi rodzinami nowe możliwości w zakresie wsparcia finansowego. Dzięki takim dodatkom rodzice mogą łatwiej sprostać wyzwaniom finansowym związanym z wychowaniem dzieci.

Rządowe programy socjalne to element polityki prorodzinnej, mający obok wsparcia finansowego zachęcić Polaków do posiadania większej liczby dzieci oraz umożliwić rodzicom prostsze łączenie życia zawodowego z osobistym. Poprzez ulgi podatkowe, zasiłki i programy opieki nad dziećmi rząd stara się stworzyć bardziej przyjazne środowisko dla rodzin. Przynajmniej o takiej motywacji tych programów mówią politycy.