Program Rodzina 500+ wyręczy w obowiązkach także płacących alimenty

Rodzina Dołącz do dyskusji (150)
Program Rodzina 500+ wyręczy w obowiązkach także płacących alimenty

Podwyżka alimentów odrzucona przez sąd – matce zasugerowano program 500 Plus.

Alimenty dla wielu dzieci i rodzin są sporą ulgą, a czasem wręcz niezbędnym zastrzykiem pieniędzy pozwalającym niejednokrotnie zapewnić rodzinie utrzymanie. Zdarza się, że zasądzone alimenty nie wystarczają i wtedy ich beneficjenci zgłaszają się do sądu o ich podwyższenie. Okazuje się jednak, że podwyżka alimentów nie jest przyznawana, a rodzinie sugerowany jest program 500 Plus.

500 Plus a alimenty

Program 500 Plus ma wspomóc wielodzietne rodziny. Przysługuje on rodzinom niezależnie od ich statusu materialnego, ale tylko na drugie i każde kolejne dziecko, niezależnie, czy jest ono rodzone, czy adoptowane. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dochód na członka rodziny wynosi poniżej 800 zł netto. Wtedy świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko.

Dodatkowo, jeśli małoletni jest niepełnosprawny, to próg 800 zł podwyższany jest do 1200 zł netto. Świadczenie z programu 500 Plus nie wlicza się do dochodów rodziny, dzięki czemu można występować także o inne świadczenia, w tym zapomogi socjalne, etc. Pomoc w wypełnianiu wniosków oferują między innymi banki, w których wnioskodawcy mogą mieć konta.

Pisaliśmy już o tym, że w przypadku, gdy osoba występująca o podwyższenie alimentów okaże się niezbyt rozsądna i udowodni się jej rozrzutność, to ma ona małe szanse na przychylne rozpatrzenie wniosku przez sąd. Niedawno okazało się też, że program 500 Plus może stać się alternatywą dla podwyższania alimentów.

Sąd w Rzeszowie wydał wyrok, w którym odrzucił wniosek kobiety, w którym prosiła ona o podwyższenie alimentów, które miał płacić ojciec jej dziecka. Jednocześnie w uzasadnieniu można przeczytać, że:

matka może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w ramach programu 500 Plus

Okazuje się, że może to stworzyć niebezpieczny precedens, w którym osoby zobowiązane do płacenia alimentów będą wyręczane przez Państwo. Jak zwykle w tego typu przypadkach prawnicy stają po obydwu stronach. Jedni twierdzą, że nie byłoby dobrą praktyką, gdyby sądy zaczęły orzekać tak, jak rzeszowski. Inni powołują się na art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

[Uprawnienie do otrzymywania oraz cel świadczenia wychowawczego ] 1. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Nad wyrokiem pochyliło się także Ministerstwo Sprawiedliwości, o którego stanowisku poinformował media rzecznik prasowy resortu, Sebastian Kaleta. Podkreślono, że świadczenia uzyskane w związku z programem 500 plus, nie powinien mieć wpływu na ustalenie wysokości alimentów. Co więcej, Ministerstwo Sprawiedliwości zacznie monitorować sprawy dotyczące ustalania wysokości alimentów i tego, co ma wpływ na takie, a nie inne wyroki. Pierwsze informacje o tym mają pojawić się już w maju.

W każdej sprawie, dotyczącej problemów związanych z ustaleniem wysokości i słuszności przyznania alimentów, a także wszelkimi innymi, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Źródło: DGP