Kolejny duży podmiot właśnie zdecydował się na dobrowolną szerszą współpracę ze skarbówką. To dobra wiadomość również dla podatników

Biznes Państwo Podatki Dołącz do dyskusji
Kolejny duży podmiot właśnie zdecydował się na dobrowolną szerszą współpracę ze skarbówką. To dobra wiadomość również dla podatników

O Programie Współdziałania mogło słyszeć stosunkowo mało osób; tymczasem jest to ciekawa forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami. Firmy, które decydują się na udział w programie, przyczyniają się do uszczelniania polskiego systemu podatkowego i wzrostu wpływów budżetowych, a także – nadają ton, jeśli chodzi o transparentność rozliczeń. Teraz do Programu Współdziałania przystąpił Philip Morris – gigant z branży tytoniowej.

Program Współdziałania to wciąż mało popularna opcja. A szkoda

Program Współdziałania, który funkcjonuje w Polsce stosunkowo krótko, został stworzony przez Ministerstwo Finansów na podstawie proponowanej przez OECD koncepcji Horizontal Monitoring Compliance. To forma współdziałania skarbówki i dużych podmiotów. Strony świadomie działają we wspólnym interesie; obowiązuje przekonanie, że partner będzie postępował zgodnie z ustalonymi zasadami, a także będzie otwarty w zakresie wzajemnej wymiany potrzebnych informacji.

Co to jednak oznacza w praktyce? Współpraca w ramach programu ma zapewnić prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych  w bieżąco składanych deklaracjach, przy jednoczesnym ograniczeniu kontroli u podatnika. Tym samym podmiot przystępujący do programu (uczestnictwo jest dobrowolne) na bieżąco konsultuje z urzędem swoje wątpliwości, tak, by mieć pewność, że w pełni przestrzega przepisów podatkowych. KAS dostosowuje natomiast swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym – nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

Korzyści ze współpracy odnoszą zatem obie strony. KAS, ponieważ podatnik postępuje w pełni transparentnie, konsultuje wszelkie wątpliwości, a skarbówka doskonale wie, co dzieje się w firmie i czy zachodzą jakiekolwiek nieprawidłowości. Podatnik, ponieważ zyskuje m.in. zindywidualizowaną obsługę, pewność poprawnego stosowania prawa podatkowego, a także ponosi niższe koszty zarządzania wewnętrznego (a korzyści jest zdecydowanie więcej). Zyskują zatem obie strony, a także i podatnicy, ponieważ taka współpraca przyczynia się do uszczelniania polskiego systemu podatkowego i tym samym – wzrostu wpływów budżetowych.

Kolejny gigant w Programie Współdziałania. Zdecydują się też inni?

Teraz do Programu Współdziałania dołączył m.in. gigant z branży tytoniowej, czyli Philip Morris – największy podatnik w swojej branży pod względem płatności podatków CIT i akcyzy. Jak mówi Michał Mierzejewski, prezes zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie,

Nasze badania naukowe prowadzimy w oparciu o tę samą zasadę, co naszą politykę finansową – pełnej transparentności. Jesteśmy przekonani, że taka postawa powinna stać się standardem w dzisiejszym biznesie. Dlatego zachęcamy wszystkie firmy do członkostwa w Programie Współdziałania.

Mierzejewski dodał też, że jako pierwsi w branży ogłosili, że chcą „zgasić” papierosy, zastępując je lepszymi alternatywami oraz jednocześnie rozwijając produkty, które w ogóle nie posiadają nikotyny – co oznacza, że firma ma „całkiem długą historię wytaczania nowych trendów”, a dołączając do Programu Współdziałania „z dumą przeciera kolejny szlak”. Jak z kolei komentuje Wojciech Niewierko, członek zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie,

To dla nas bardzo ważny dzień, bo o członkostwo w Programie Współdziałania ubiegaliśmy się od 2 lat. Zawsze wychodziliśmy z założenia, że nie wystarczy robić czegoś dobrze. Trzeba to robić najlepiej, jak tylko się da. Zawieszać sobie poprzeczkę coraz wyżej i działać w oparciu o najwyższe dostępne standardy. Tylko w ten sposób firmy mogą zmieniać siebie i otoczenie gospodarcze na lepsze.

Oprócz Philip Morris do Programu Współdziałania należą też takie firmy jak SIG sp. z o. o., Basell Orlen Polyolefins sp. z o. o, Egger Biskupiec sp. z o. o. czy – od 20 grudnia tego roku – BUDIMEX S.A. i POLOmarket Sp. z o.o.

Wraz z przystąpieniem do Programu Współdziałania kolejnych dużych podmiotów istnieje zatem szansa, że wezmą z nich przykład również inne, duże przedsiębiorstwa. Po pierwsze – ze względów wizerunkowych, bo dobrowolne przystąpienie do programu świadczy o tym, że firma działa transparentnie i nie ma nic do ukrycia. Po drugie – ze względu na korzyści, które wiążą się z przystąpieniem do programu. Współpraca KAS z dużymi podmiotami to również gwarancja, że środki, które powinny trafiać do budżetu (z tytułu podatków), faktycznie tam trafiają – a to jest już istotne z punktu widzenia wszystkich podatników.