Związki zawodowe z nowymi uprawnieniami. Projekt jest już w Sejmie

Praca Dołącz do dyskusji
Związki zawodowe z nowymi uprawnieniami. Projekt jest już w Sejmie

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Organizacje związkowe otrzymać mają dodatkowe uprawnienia. Pracodawcy, którzy używają w swoich zakładach pracy nowoczesnych technologii, będą musieli dzielić się informacjami na ich temat. O czym dokładnie związki zawodowe będzie trzeba informować?

Projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych

Projekt przewiduje prawo związków zawodowych do jeszcze większej ilości informacji na temat zakładu pracy. Obecnie, zgodnie z przepisem art. 28 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca jest obowiązany udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Zakres tych informacji jest dość szeroki. Dodatkowo, ustawodawca wylicza tylko przykładowe zakresy informacji, co oznacza, że w rzeczywistości, związek może żądać dostępu do bardzo wielu kwestii.

Szeroki zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym

Na wniosek związku zawodowego pracodawca musi przekazać takie informacje jak te dotyczące warunków pracy i płacy, działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian. Dodatkowo, związek może żądać informacji o stanie, strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia. Obowiązkiem informacyjnym objęte są także działania, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Projekt ustawy rozszerza katalog informacji, którymi musi podzielić się pracodawca

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie kolejnej puli informacji, które pracodawca będzie musiał udostępnić. Jednak ich udostępnienie będzie odbywało się jak dotychczas, wyłącznie na wniosek związku. Informacje te obejmują parametry, zasady i instrukcje, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływa na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.

Czy nowy obowiązek obejmie każdego pracodawcę?

Wskazany przez ustawodawcę nowy zakres informacji jest na tyle szeroki, że ciężko wyobrazić sobie zakład pracy, który byłby zwolniony z obowiązku informacyjnego. Najprostszy bowiem program do prowadzenia kadr i płac niewątpliwie wpływa na podejmowanie decyzji dotyczących warunków pracy i płacy. Do tego dochodzą systemy CRM czy elektroniczna rejestracja czasu pracy. W dzisiejszych czasach zarządzanie pracownikami wydaje się niemożliwe bez użycia nowoczesnej technologii. Wobec procedowanego projektu warto zatem zastanowić się nad wyborem odpowiedniego środka. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, przepis wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Tymczasem związki zawodowe od dawna czekają na możliwość uzyskania dodatkowych informacji, aby móc kontrolować przestrzeganie prawa w tym zakresie.