Niektórzy kochają przygarniać psy, niektórzy koty, a niektórzy żółwie. I dla tych ostatnich niestety zaczyna się problem…

Codzienne Prawo Środowisko Dołącz do dyskusji
Niektórzy kochają przygarniać psy, niektórzy koty, a niektórzy żółwie. I dla tych ostatnich niestety zaczyna się problem…

Coraz większa ilość żółwi hodowlanych, które nie pochodzą z naszej części świata, sprawia, że często zamiast w domu czy w zoo, możemy spotkać je w naszym ogrodzie. Skąd mogą się tam wziąć? Często po prostu komuś uciekły i podążają w tylko im wiadomym kierunku. Wiele osób zastanawia się jednak, czy możliwe jest przygarnięcie takiego zwierzęcia bez konsekwencji prawnych. Odpowiedź brzmi – to zależy.

Aby posiadać żółwia na własność, często konieczne jest zarejestrowanie gada np. w starostwie powiatowym

Posiadanie żółwia to niestety nie to samo co opiekowanie się np. kotem. Wiele gatunków gadów nie występuje w Polsce, a ich posiadanie musi być zgłoszone do odpowiednich instytucji (np. starostwa). Istnieje także wiele gatunków żółwi, które są uważane w naszym kraju za inwazyjne. Jeżeli osoba zdecyduje się przetrzymywać takiego żółwia, musi uprzednio postarać się o pozwolenie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Co mamy zrobić, gdy znajdziemy żółwia w swoim ogrodzie?

Niestety nie możemy po prostu sobie zatrzymać takiego zwierzaka. Nie możemy także pod żadnym pozorem wypuszczać go do zbiorników wodnych. Zakaz wypuszczania żółwi, należących do gatunków inwazyjnych, jest zgodny z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania
w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, a także ich
form rozwojowych.

Osoba znajdująca żółwia ma w pierwszej kolejności szereg obowiązków

Jeżeli nie wiemy, do kogo należy zwierzę, które uciekło niepospiesznie na nasz teren, jesteśmy zobowiązani w miarę swoich możliwości do ustalenia jego właściciela. Gatunki inwazyjne, które nie występują w Polsce, mogą uchodzić często za osobniki porzucone. W takim wypadku musimy udać się do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Inne procedury dotyczą np. żółwi czerwnolicych. W przypadku natknięcia się na osobnika należącego do tego gatunku, możemy już planować wizytę w starostwie powiatowym, celem wyjaśnienia sytuacji.

Przygarnięcie żółwia czerwonolicego wymaga sporządzenia specjalnego wniosku

Aby przygarnąć tego żółwia, którego ojczyzną jest między innymi USA i Meksyk, musimy napisać wniosek o wydanie zezwolenia do RDOŚ. Musimy opisać w nim m.in. gatunki żółwi, które chcemy przygarnąć. We wniosku musi znaleźć się także liczba osobników i orzeczenie lekarskie, wydane przez powiatowego lekarza weterynarii. Niezbędne będzie także uzyskanie świadectwa pochodzenia zwierzęcia.