Rząd przyzna kolejne pieniądze na dzieci. Nie wiadomo jednak, kto faktycznie je dostanie

Finanse Państwo Rodzina Dołącz do dyskusji
Rząd przyzna kolejne pieniądze na dzieci. Nie wiadomo jednak, kto faktycznie je dostanie

Obok 500 plus (a właściwie – od stycznia – 800 plus) oraz „kosiniakowego” ważnym świadczeniem dla rodziców dzieci jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Przysługuje on na drugie i kolejne dziecko od 12 do 36 miesiąca życia dziecka. Wszystko wskazuje jednak na to, że obecny rząd zamierza rozszerzyć świadczenie – a Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługiwałby również na pierwsze dziecko.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy również na pierwsze dziecko. Premier zapowiada

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy został wprowadzony przez poprzedni rząd; świadczenie zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. RKO wypłacane jest jednak dopiero na drugie i kolejne dziecko – i przysługuje od 12 do 36 miesiąca życia. Rodzice otrzymują łącznie 12 tys. zł; mogą zdecydować, czy wolą otrzymywać 500 zł miesięcznie przez 2 lata, czy też 1000 zł miesięcznie przez rok.

Teraz jednak premier Donald Tusk zapowiedział, że Rodzinny Kapitał Opiekuńczy zostanie rozszerzony również na pierwsze dziecko – jak stwierdził, nowy rząd nie tylko nie zrezygnuje ze świadczenia, które otrzymują rodzice na drugie i kolejne dziecko, ale rozszerzy pomoc. Co więcej, premier zapowiedział też, że „jeszcze w tym roku, każde bez wyjątku polskie dziecko otrzyma, w mniejszej lub większej kwocie, pomoc finansową od państwa”. Można to zatem traktować jako zapowiedź rozszerzenia RKO na pierwsze dziecko już w tym roku. Pojawia się jednak pytanie, czy faktycznie świadczenie zyska każdy rodzic – czy może jednak tylko ten, który nie uzyska środków z programu „Aktywna mama”.

Świadczenie również na pierwsze dziecko tylko dla tych, którzy nie skorzystają z „babciowego”?

Zapowiedź premiera może zaskakiwać – nie tylko ze względu na fakt, że nowy rząd miałby rozszerzyć istniejące już świadczenie socjalne. Chodzi o fakt, że z wcześniejszych doniesień wynikało, że 12 tys. zł na pierwsze dziecko (czyli 500 zł miesięcznie przez 2 lata/1000 zł miesięcznie przez rok) miało przysługiwać w momencie, gdy rodzice nie byliby uprawnieni do „babciowego”, które ma wejść w życie jeszcze pod koniec tego roku. „Babciowe” ma natomiast przysługiwać w sytuacji, gdy matka dziecka decyduje się na podjęcie zatrudnienia (lub powrót do starej pracy) po urlopie macierzyńskim; świadczenie ma być wypłacane do 36. miesiąca życia dziecka, podobnie jak obecnie RKO.

„Babciowe” ma wynieść 1500 zł miesięcznie, jednak będzie można je przeznaczyć wyłącznie na opłacenie opieki nad dzieckiem; niezależnie, czy mowa o żłobku, niani, czy np. dziadkach, którzy podejmą się opieki nad wnukiem. Z opiekunem dziecka (lub żłobkiem) konieczne będzie podpisanie umowy, na mocy której przysługiwać będą nowe środki. Według wcześniejszych zapowiedzi dodatkowe środki na pierwsze dziecko w ramach RKO miałyby przysługiwać w momencie, gdy jeden z rodziców zdecyduje się zostać z dzieckiem w domu. Pytanie brzmi zatem, która z wersji będzie ostateczna – i na jakie świadczenia będą mogli ostatecznie liczyć świeżo upieczeni rodzice.