Czy w autobusie można przewozić rower? Kierowcy narzekają na pasażerów, jednak niekoniecznie mają rację

Moto Dołącz do dyskusji
Czy w autobusie można przewozić rower? Kierowcy narzekają na pasażerów, jednak niekoniecznie mają rację

W lokalnych mediach coraz częściej pojawiają się informacje o kierowcach autobusów wypraszających pasażerów z rowerami. Tego rodzaju incydenty zdarzają się zwłaszcza w sezonie wakacyjnym z uwagi na wzmożony ruch cyklistów. Chociaż przewóz rowerów w komunikacji publicznej jest określony w regulaminach przewoźników, to wielu kierowców kwestionuje te zasady. Powołują się na ustawę Prawo o ruchu drogowym.

Kierowcy walczący z rowerzystami w autobusach powołują się na ten przepis

Zgodnie z przepisami miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych przewóz rowerów i hulajnóg jest dozwolony, jednak kierowcy czasami idą temu na przekór i powołują się na art. 2 pkt 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który definiuje rower jako pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby nim jadącej.

Twierdzą, że autobusy nie są homologowane do przewozu takich pojazdów; jednak mogą przewozić wózki inwalidzkie. Przepisy nakładają karę za niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z pojazdu samochodowego, co kierowcy interpretują na swoją niekorzyść. W związku z tym obawiają się sankcji za – ich zdaniem – nieuprawniony transport rowerów.

Bezpieczeństwo pasażerów jest priorytetem dla kierowców

Kierowcy zgodnie podkreślają, że dla nich priorytetem pozostaje bezpieczeństwo pasażerów. Tymczasem w przypadku nagłego hamowania rower może stać się niebezpiecznym obiektem. To kierowca ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo w pojeździe i w razie wypadku to on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

W opozycji do kierowców stają prawnicy. Według niektórych obawy kierowców powołujących się na art. 2 pkt 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym są nieuzasadnione, ponieważ to regulamin przewozu, zatwierdzany przez odpowiednie władze, jest źródłem prawa i jeśli regulamin dopuszcza przewóz rowerów w autobusie – kierowca musi się do niego dostosować. W przypadku uszczerbku to sąd oceni stopień winy zarówno pasażera z rowerem, jak i kierowcy. Na czas transportu rower musi zostać bezwzględnie zabezpieczony. Ryzyko jest wpisane w życie i w zawód kierowcy. Choć można je ograniczyć, to nie da się go zupełnie pozbyć.

Różne miasta, różne przepisy

Regulaminy przewozu rowerów w komunikacji miejskiej różnią się w zależności od miasta. Przykładowo w Lublinie rower musi być umieszczony tak, aby nie zagrażał bezpieczeństwu pasażerów ani nie uszkodził pojazdu. W Gdańsku rowery mogą być przewożone wyłącznie w pojazdach wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia, takie jak pasy mocujące, stojaki lub wieszaki. Wrocław natomiast wymaga, aby pasażer z rowerem ustąpił miejsca osobie na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym.