Od przyszłego roku prostsze rozliczenie JPK_VAT poprzez deklaracje i ewidencje w jednym pliku

Firma Podatki dołącz do dyskusji (30) 22.10.2019
Od przyszłego roku prostsze rozliczenie JPK_VAT poprzez deklaracje i ewidencje w jednym pliku

Joanna Buchwałd-Musińska

Od przyszłego roku rozliczenie JPK_VAT z fiskusem będzie łatwiejsze. W oparciu o konsultacje społeczne, ustawodawca zmodyfikował przepisy dla przedsiębiorców VAT. Zarówno deklaracje, jak i ewidencje rozliczą oni w jednym pliku, dlatego rozwiązanie uważa się za optymalizację.  

Czym jest nowy plik JPK_VAT?

O tym, że JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT już w 2020 roku, pisaliśmy po raz pierwszy w lipcu. JPK_VAT z deklaracją jest to dwuczęściowy dokument elektroniczny, obejmujący ewidencję i deklarację VAT. Przez ewidencję rozumiemy tu informacje o zakupach oraz sprzedaży, wynikających z ewidencji VAT danego przedsiębiorcy w określonym czasie. Deklaracja VAT w pliku JPK_VAT będzie natomiast zawierała dobrze znaną przedsiębiorcom deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

Modyfikacja przepisów dla przedsiębiorców VAT

Szczegóły wprowadzonych zmian zawiera rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r.

1. 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres danych zawartych w:
a) deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1–3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
b) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, zwanej dalej „ewidencją”;

2) objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1–3 ustawy, zwanych dalej „deklaracjami”, oraz niezbędne pouczenia, a także sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy.

2. Objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy określa załącznik do rozporządzenia.

Nowe rozwiązanie powstało w oparciu o konsultacje publiczne i podatkowe, prowadzone m.in. z przedsiębiorcami. Umożliwiło to dostosowanie pliku JPK_VAT do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców oraz w konsekwencji – zbudowanie jego nowej struktury. Rozliczenie JPK_VAT stanie się dla przedsiębiorców łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Ministerstwo Finansów m.in. znacznie uprościło część proponowanych wcześniej oznaczeń typów dokumentów oraz oznaczeń specjalnych procedur.

Łatwiejsze rozliczenie JPK_VAT

Co się zmieni? Przede wszystkim samo rozliczenie JPK_VAT: będzie ono mieścić jednocześnie ewidencję VAT, którą do tej pory podatnicy zawierali na odrębnych plikach. Obowiązujące dotąd deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K (dla tzw. małych podatników), będą przesyłane wraz z informacjami o ewidencji w jednym pliku elektronicznym JPK_VAT.

Dwa warianty JPK_VAT

Rozliczenie JPK_VAT dla przedsiębiorców obowiązywać będzie w dwóch wariantach: JPK_VAT7M (dedykowany podatnikom rozliczającym się miesięcznie) oraz JPK_VAT7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie).

Od kiedy obowiązuje nowe rozliczenie JPK_VAT?

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 r. Wówczas plik w nowej strukturze obligatoryjnie wejdzie do użytku dla dużych przedsiębiorstw. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie przystąpić do złożenia uproszczonego pliku 1 kwietnia, mimo że obowiązek ten ustawodawca nałożył na nich dopiero od dnia 1 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów twierdzi, że udoskonalony plik JPK_VAT ma ułatwić rozliczenie z fiskusem oraz zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze podatników VAT.

Nowy wzór schemy JPK_VAT dostępny jest tutaj.