To nie jest dobra wiadomość dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
To nie jest dobra wiadomość dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym

To wręcz zła wiadomość dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym. Szczególnie dla tych, którzy chcieliby w 2023 r. dokonać zmiany w zakresie formy opodatkowania. Obecnie ulga na składkę zdrowotną funkcjonuje zarówno w przypadku ryczałtu, jak również podatku liniowego. Jednak zmiana z jednej formy na drugą spowoduje, że odliczenie będzie mniejsze. Niestety, lecz przepada składka zapłacona w styczniu za grudzień.

Rozliczenie podatkiem liniowym – co należy wiedzieć

Wątpliwości nie zostawia tu Krajowa Informacja Skarbowa. W przypadku przedsiębiorcy, który w 2022 r. był na liniowym PIT, a w kolejnym chce przejść na ryczałt. Rozliczający się na zasadach ryczałtu może odliczać składki zdrowotne. Jednak tylko takie, które zostały zapłacone w danym roku z tytułu działalności opodatkowanej w formie ryczałtu.

Dodatkowo, warto podkreślić, że składka zdrowotna, która została ustalona w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie liniowego PIT, a także zapłacona w styczniu nie może zostać uwzględniona w rozliczeniu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nadto, nie można jej także uwzględniać w rozliczeniu za 2022 r., jako, że nie jest opłacona w roku, w którym podatnik rozliczał się w formie podatku liniowego. Prawo do wstecznej korekty zasad opodatkowania posiadają ryczałtowcy oraz liniowcy. Mogą rozliczyć 2022 r. według skali, jednak wówczas składek nie odliczą już składek.

Wynika to bezpośrednio z przepisów. Treść artykułu 11 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że ryczałtowi przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składki zdrowotne zapłacone w danym roku z tytułu działalności opodatkowanej ryczałtem.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczenie liniowe będą mieli prawo odliczyć składki zapłacone w danym roku z tytułu działalności opodatkowanej stawką liniową. Tym samym, stracą możliwość odpisania składki, którą zapłaciliby w styczniu za grudzień.

Zmiana metody opodatkowania

Początek roku dla przedsiębiorców oznacza konieczność wyboru metody opodatkowania. Zgodnie z przepisami, taką decyzję należy podjąć do 20 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy dochód. Tym samym, dla osób, które kontynuują działalność jest to 20 dzień lutego. O swoim wyborze należy poinformować naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Dodatkowo, wraz z początkiem 2023 r. przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. zdecydowali się na rozliczanie się z użyciem podatku liniowego albo zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli wybrać również formę rozliczenia się za rok 2022 (tj. wstecznie przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych za cały 2022 rok).