MF informuje, że od 1 maja rozporządzenie o kasach fiskalnych traci ważność i przyznaje, że nie wyrobi się z nowymi przepisami

Firma Podatki Prawo dołącz do dyskusji (125) 26.04.2021
MF informuje, że od 1 maja rozporządzenie o kasach fiskalnych traci ważność i przyznaje, że nie wyrobi się z nowymi przepisami

Patryk Wieczyński

Ministerstwo Finansów informuje, że 1 maja traci moc aktualne rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych. A zarazem dodaje, że prawdopodobnie nie wyrobi się, by zaprezentować nowe przepisy przed końcem kwietnia. Oznacza, to, że będziemy mieli okres, w którym nie będą znane wytyczne, jakie powinny spełniać kasy, by przedsiębiorcy mogli otrzymać pozwolenie na ich używanie.

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych przestanie obowiązywać, ale nie mamy nowego, więc prosimy o cierpliwość

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja potwierdzająca, że obecne rozporządzenie, które obowiązuje od 2018 roku, określające kryteria i warunki techniczne, jakie muszą spełniać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać 1 maja 2021 roku. Jednocześnie samo Ministerstwo poinformowało, że praktycznie nie ma takiej możliwości, by w miejsce przepisów odchodzących, pojawiły się nowe regulacje.

Wszystko przez to, że resort nie zdążył się wyrobić z projektem nowego rozporządzenia. Jak mówi komunikat, wciąż trwają pracę nad treścią tego aktu, a warto zauważyć, że zanim on będzie mógł wejść w życie, musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską. Ten proces trwa trzy miesiące, więc jak można rozumieć, nie będziemy mieli przepisów warunkujących to, jakie kryteria powinny spełniać kasy fiskalne, przez dobrych kilka miesięcy.

Dwa lata to było za mało na uchwalenie nowych przepisów

Patrząc, że 1 maja już praktycznie jest za pasem, można się zastanawiać nad dwiema kwestiami. Czemu resort informuje tak późno, że przepisów wciąż nie ma nawet oddanych do Komisji Europejskiej, skoro wie, że trwa to minimum kwartał? Oraz, co chyba najważniejsze, czemu tych przepisów wciąż nie uchwalił?

Nie jest przecież tak, że termin 1 maja 2021 roku pojawił się z zaskoczenia. Wynika on bowiem z Ustawy z dnia 15 marca 2019 roku, gdzie art. 10 punkt. 1 mówi jasno, że obecne przepisy mogą funkcjonować nie dłużej niż 24 miesiące od wejścia w życie ustawy, a to miało miejsce 1 maja 2019 roku. Ministerstwo miało więc ponad dwa lata na przygotowanie odpowiednich przepisów, a i tak nie zdążyło tego zrobić.

Plusem fakt, że obecne potwierdzenia dotyczące kas dalej będą obowiązywać i nie stracą swojej mocy

Jedyne co dobre, to zapowiedź w komunikacie, że brak przepisów nie wpływa na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o tym, że dany model kasy spełnia funkcje i wymagania techniczne.

Wynika to z tego, że podmiot, który uzyskał potwierdzenie i które nie zostało cofnięte decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar, nie może ponosić konsekwencji tego, że organ władzy publicznej nie zdążył wydać odpowiednich przepisów. Będziemy mieli więc sytuację, gdy w przypadku kas fiskalnych przedsiębiorcy nadal będą dalej korzystać z potwierdzenia spełniania kryteriów, które już same w sobie nie obowiązują.

Natomiast sam fakt, że dane zgody nie zostaną cofnięte jest oczywiście dobrą wiadomością, ale też nie zaskakującą. Logiczne jest, że skoro takie potwierdzenia są wydawane na określony czas, to nawet zmiana przepisów powinna upoważniać do korzystania z nich.

Zwłaszcza że ta zapowiedź nie zmienia przepisów, które zostały przyjęte dwa lata temu. A te jasno mówiły, że

Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:
1) kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 8, ust. z dnia 15 marca 2019 r. o zm. ust. o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, Dz.U. 2019 poz. 675)

Wydaje się więc, że Ministerstwo w komunikacie jedynie stwierdziło to, co mówią obecne przepisy. Chyba że w nowym rozporządzeniu ten okres do 31 grudnia 2022 roku zostanie przedłużony. O tym jednak przekonamy się, gdy dokument zostanie zaprezentowany.

Ministerstwo zapowiada też, że w przepisach nowego rozporządzenia ma zostać wyraźnie zapisane, że dotychczasowe potwierdzenia są utrzymane w mocy. Dodatkowo przepisy przejściowe mają zapewniać, że w sprawach rozpoczętych i niezakończonych przed wprowadzeniem nowych przepisów, będą stosowane dotychczasowe zasady.