Większe grono osób zostanie zwolnione z podatku od spadku i darowizn? Jest poparcie sejmowej komisji

Finanse Prawo Rodzina dołącz do dyskusji (17) 06.08.2020
Większe grono osób zostanie zwolnione z podatku od spadku i darowizn? Jest poparcie sejmowej komisji

Edyta Wara-Wąsowska

Jest szansa na rozszerzenie zwolnienia z podatku od darowizn. Sejmowa komisja poparła projekt, a następnie poprawkę posłów Koalicji Obywatelskiej w tym zakresie, dlatego istnieje szansa, że nowe prawo ostatecznie wejdzie w życie.

Rozszerzenie zwolnienia z podatku od darowizn: kogo mogłoby objąć?

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, możliwe jest rozszerzenie zwolnienia z podatku od darowizn. Sejmowa komisja finansów publicznych miała poprzeć odpowiedni projekt poselski.

Jeśli nowe prawo weszłoby w życie, rozszerzenie zwolnienia z podatku od darowizn (i jednocześnie od nabycia w drodze dziedziczenia) objęłoby osoby, które przebywały – lub przebywają nadal – w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka oraz osoby, które są rodziną zastępczą/tworzą rodzinny dom dziecka.

Dodatkowo komisja miała też poprzeć poprawkę posłanki KO. Zgodnie z nią rozszerzenie zwolnienia z podatku od darowizn objęłoby także opiekunów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Posłowie wskazywali w uzasadnieniu, że zazwyczaj to opiekunowie z rodzinnych domów dziecka lub z rodzin zastępczych są uważani przez wychowanków za prawdziwą rodzinę. Działa to zresztą także i na odwrót – opiekunowie traktują swych wychowanków jak własne dzieci. Dodatkowo więź między opiekunami a wychowankami bardzo często trwa już do końca życia.

Komu obecnie przysługuje zwolnienie z podatku od darowizny?

Jeśli chodzi o podatek od darowizny, zwolnienie przysługuje obecnie tylko niewielkiej grupie osób z najbliższej rodziny (to samo dotyczy podatku od nabycia spadku). Co ważne, dzięki zwolnieniu nie trzeba płacić podatku niezależnie od tego, jaką kwotę otrzymała osoba obdarowana.

Z podatku od darowizny zwolnieni są na ten moment:

  • małżonkowie,
  • wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
  • zstępni (dzieci, wnuki itd.),
  • rodzeństwo,
  • pasierbowie,
  • ojczymowie
  • machochy.

Jest to zatem stosunkowo wąskie grono osób. Jeśli projekt ustawy zostanie przegłosowany przez Sejm i Senat, a następnie podpisany przez prezydenta, to grono to znacząco się powiększy. Nie ma zresztą wątpliwości, że to krok w dobrą stronę. Więzi łączące opiekunów i wychowanków są bardzo często niezwykle mocne. Relacja jest natomiast właściwie taka sama jak np. w przypadku dzieci adoptowanych.

Zwolnienie z podatku od darowizny: warto pamiętać o zawiadomieniu urzędu skarbowego

Osoby zwolnione z podatku od darowizny na mocy przepisów prawa mają mimo wszystko obowiązek zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny. Mają na to sześć miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego.