O odstąpieniu od umowy z operatorem poinformujemy SMS-em lub e-mailem. Tarcza 3.0 wprowadza zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Codzienne Prawo dołącz do dyskusji (188) 26.05.2020
O odstąpieniu od umowy z operatorem poinformujemy SMS-em lub e-mailem. Tarcza 3.0 wprowadza zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Justyna Bieniek

Nowe zasady rozwiązywania umów telekomunikacyjnych i nowe zasady dla operatorów. To zmiany, jakie wprowadziła Tarcza 3.0. Stan epidemii zatacza coraz szersze kręgi w prawie.

Rozwiązanie umowy telekomunikacyjnej na nowych zasadach

Jak się okazuje, ustawodawca po raz kolejny pokazuje, że do kolejnych tarcz antykryzysowych da się upchać wszystkie możliwe nowelizacje przepisów. I to nawet, jeżeli ich wprowadzenie ma niewiele wspólnego z epidemią i walką z kryzysem. Wnikliwe czytanie kolejnych przepisów tarczy ujawnia coraz nowsze założenia.

Tym razem mowa o zmianach, jakie wprowadza do prawa telekomunikacyjnego. Kolejna wersja tarczy nakłada na operatorów telekomunikacyjnych nowe obowiązki, dla klientów natomiast przewiduje nowe prawa. Najważniejszą zmianą wprowadzaną przez tarczę jest możliwość rozwiązania umowy w formie dokumentowej. Forma dokumentowa, która do tej pory obowiązywała jedynie przy zawieraniu umów na odległość, ma teraz obowiązywać również przy ich rozwiązywaniu. Polega ona na odstąpieniu od konieczności złożenia podpisu na dokumencie umowy i poprzestaniu jedynie na złożeniu oświadczenia woli w postaci dokumentu, który umożliwi ustalenie osoby składającej oświadczenie. W praktyce takie oświadczenie woli mogło być pobrane w trakcie rozmowy telefonicznej, e-mailowo lub przez SMS-a.

Nowe obowiązki dla operatorów

W wyniku nowelizacji operator, jeżeli zawarł z abonentem umowę w formie dokumentowej, będzie musiał również przyjąć oświadczenie o odstąpieniu od niej w takiej samej formie. Do tej pory firmy żądały formy pisemnej. Rozwiązanie umowy telekomunikacyjnej odbywało się poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia drogą pocztową. To w praktyce skutkowało w wielu przypadkach rezygnacją z odstąpienia, na czym niewątpliwie korzystali operatorzy.

Przesłanie przez konsumenta wypowiedzenia będzie nakładało na operatora również obowiązek niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania. Operator będzie musiał to zrobić SMS-em lub telefonicznie. Z kolei w ciągu 14 dni przyjęcie wypowiedzenia będzie musiało być potwierdzone na trwałym nośniku.

To nie koniec zmian. Nie później niż 30 dni przed zakończeniem umowy klient będzie musiał zostać poinformowany o przejściu umowy na czas nieokreślony. A jeżeli wyraził zgodę marketingową, raz w roku operator przedstawi mu najkorzystniejszy pakiet dostępny w ofercie. Zmiana obejmie również dostawców internetu. W razie zmiany, dotychczasowy dostawca będzie musiał zapewnić klientowi zachowanie ciągłości usługi na niezmienionych warunkach do czasu przejścia na nową umowę.