Rząd bierze się za drobnych złodziejaszków (i właścicieli psów przy okazji)

Gorące tematy Państwo Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (158)
Rząd bierze się za drobnych złodziejaszków (i właścicieli psów przy okazji)

Kradzież będzie przestępstwem już od 400 zł i będzie to kwota niezależna od płacy minimalnej. Ponadto ma powstać elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, który będzie do dyspozycji sądów. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy w tej sprawie. 

Każda drobna kradzież niby nie jest dotkliwa, ale liczne tego typu kradzieże stanowią poważny problem. Kieszonkowcy wręcz opierają swoją działalność na tym, że ewentualne kary są niewielkie, a zarobić jednak można.

W styczniu tego roku ministerstwo zapowiedziało przygotowanie projektu, który miał to zmienić. Skończyło się na efektownym komunikacie dla prasy. Dopiero wczora tajemniczy projekt został pokazany światu i przekazany do konsultacji. Jest to Projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń datowany na 26 czerwca tego roku.

Sztywny i niższy próg kradzieży

Projekt zmienia zwłaszcza tzw. próg kradzieży, czyli ten próg wartości ukradzionych rzeczy, od którego kończy się wykroczenie, a zaczyna przestępstwo. Różnica jest o tyle istotna,  że za wykroczenie grozi  góra 30 dni aresztu, a za kradzież nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Aktualnie próg kradzieży to 500 zł i ten próg zmienia się co roku, gdyż jest uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla wielu ludzi już samo istnienie takiego progu jest dziwaczne, bo przecież kradzież to kradzież. Ale nawet jeśli taki próg musi istnieć, to czy powinien być ruchomy i aktualizowany co roku? Tak jest teraz, zatem sprawcom kradzieży opłacało się przeciągnąć postępowania sądowe. Na przełomie roku następowała aktualizacja progu i nagle ktoś z „przestępcy” stawał się tylko „sprawcą wykroczenia”.

Problemem była nie tyle ruchomość progu kradzieży, co dodatkowo brak wskazania, że oceny czynu należało dokonywać adekwatnie do czasu jego popełnienia. W praktyce sądy były zmuszone do corocznej kontroli spraw, w których kara nie została jeszcze w całości wykonana. Trzeba było ustalać, czy nie zachodzi np. potrzeba uwolnienia sprawcy przestępstwa, ze względu na wykonanie kary.

Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości chce sztywnego progu kary – 400 zł. Zdaniem resortu ta kwota nie musi być zmieniana co roku, bo nawet jeśli dane na temat wynagrodzeń wskazują na pewne wzrosty płac, to wzrost naszego dobrobytu nie jest aż tak szybki, by próg kradzieży zmieniać co rok.

Elektroniczny rejestr sprawców

Ministerstwo wymyśliło też inny środek walki z drobnymi złodziejaszkami. Chodzi o utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, podejrzanych o popełnienie tych wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Mówiąc dokładniej rejestr będzie obejmował osoby, które popełniły lub mogły popełnić czyny z:

  • art. 119 §1 kw (kradzież lub przywłaszczenie rzeczy),
  • art. 120 § 1 kw (przywłaszczenie drzewa z lasu),
  • art. 122 § 1 i 2 kw (paserstwo),
  • art. 124 § 1 kw (umyślne niszczenie lub uszkadzanie rzeczy).

Z uzasadnienia projektu wynika, że dane z rejestru mają być później pozyskiwane w toku czynności wyjaśniających oraz w toku postępowań, w celu dokonania właściwej oceny prawnej zachowań sprawcy. Już wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości mówiło, że chciałoby karać za przestępstwa (a nie wykroczenia) zawodowych złodziej dokonujących wielu drobnych kradzieży w różnych miastach. Wcześniej nie można było o tym myśleć ze względu na brak obiegu informacji.

Coś dla psiarzy :)

Nowelizacja dotyczy nie tylko drobnych złodziei. Planowana jest zmiana także innych przepisów np. w zakresie szczucia psem człowieka (art. 108 kw) za co będzie grozić także kara ograniczenia wolności, a nie tylko grzywny lub nagany. W podobny sposób ma być zmieniony art. 77 kw dotyczący nie zachowywania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Chyba ktoś z ministerstwa miał złe doświadczenia z psami :).

Dokument źródłowy

Zainteresowani mogą przejrzeć w całości Projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń z dnia 26 czerwca 2017 roku.