Samotnie wychowujący dziecko mają w życiu pod górkę, ale… akurat nie z podatkami

Podatki Rodzina Dołącz do dyskusji
Samotnie wychowujący dziecko mają w życiu pod górkę, ale… akurat nie z podatkami

W obliczu rosnących kosztów życia, osoby samotnie wychowujący dziecko często spotykają się z trudnościami finansowymi, ale może trochę osłodzi im to PIT.

Gdy nadchodzi czas rozliczeń podatkowych, znajdują małą oazę ulgi finansowej dzięki specyficznym przepisom podatkowym, które oferują znaczące oszczędności. Piotr Juszczyk z inFaktu podkreśla, że właściwe zrozumienie i wykorzystanie tych regulacji może przynieść wymierne korzyści.

Samotnie wychowujący dziecko – PIT za 2023

Samotni rodzice lub opiekunowie prawni, którzy wychowują dzieci małoletnie, niepełnosprawne lub uczące się do 25 roku życia (nie osiągające dochodów powyżej 16 061,28 zł), mają prawo do korzystania z podwójnej kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że wyższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych zaczyna obowiązywać ich dopiero po przekroczeniu progu 240 tys. zł dochodu rocznego.

Jasne jest, że te regulacje są szczególnie korzystne. Na przykład, dla dochodu w wysokości 162 tys. zł, samotny rodzic zamiast płacić standardowy podatek w wysokości 24 240 zł, może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia. Dzieli wówczas dochód na pół, oblicza podatek od tej mniejszej kwoty, a następnie sumę podwaja, co daje ostateczny podatek w wysokości 12 240 zł. To w tym konkretnym przypadku realna oszczędność w wysokości 12 000 zł.

Ulga na dziecko 2024

Co ciekawe, nawet w przypadkach opieki naprzemiennej, gdzie rodzice nie są w związku małżeńskim i opiekują się dziećmi na zmianę, istnieją indywidualne interpretacje, które mogą pozwolić na korzystanie z tych ulg. Kluczowe jest tu, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, a nie tylko formalne orzeczenia sądowe. Przykładem może być interpretacja z 30 czerwca 2023 roku, gdzie mężczyzna, będący w sytuacji podziału opieki po rozwodzie, uzyskał prawo do preferencyjnego rozliczenia, ponieważ to on troszczył się o syna.

Z drugiej strony, ulga na dziecko w rozliczeniu PIT nie jest dostępna dla samotnie wychowujących jedno dziecko, jeśli ich dochód przekracza 56 tys. zł. Jednakże, przy wychowywaniu więcej niż jednego dziecka, ulga na dzieci jest dostępna bez względu na wysokość dochodu. Niezależnie od liczby dzieci, dochód jest dzielony na pół, a wyliczony podatek mnożony razy dwa.

Samotne wychowywanie dziecka jest wyzwaniem, które niesie ze sobą wiele trudności. Jednak w dziedzinie podatków, właściwe zrozumienie i wykorzystanie przysługujących ulg może przynieść znaczącą ulgę finansową. To jeden z nielicznych przypadków, kiedy system podatkowy wydaje się wspierać, a nie obciążać, osoby stojące na czele jednoosobowych rodzin.