Jest i dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Nie muszą już obawiać się o utratę prawa do zasiłku, gdy zapłacą składkę po terminie

Firma Dołącz do dyskusji (9)
Jest i dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Nie muszą już obawiać się o utratę prawa do zasiłku, gdy zapłacą składkę po terminie

Od nowego roku nadchodzą zmiany w ZUS. Spora część z nich jest korzystna dla ubezpieczonych. Jedna ze zmian spodoba się również przedsiębiorcom. Składka choroba zapłacona po terminie nie pozbawi ich prawa do zasiłku.

Składka chorobowa po terminie nie pozbawi przedsiębiorcy prawa do zasiłku. Zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Nie wszystkie składki są obligatoryjne dla przedsiębiorców. Składka chorobowa jest na przykład składką dobrowolną – jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na jej opłacanie, zyska prawo do świadczeń z tytułu choroby czy macierzyństwa. Obecnie jest jednak tak, że składka chorobowa zapłacona po terminie – nawet, jeśli chodziło wyłącznie o dzień lub dwa – powodowała, że przedsiębiorca tracił prawo do otrzymania zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy. Aby móc ponownie zyskać to prawo, konieczne jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu płatności składek. W dodatku proces przywracania prawa do zasiłku nie jest automatyczny – ostateczną decyzję w tej kwestii (na podstawie złożonego wniosku) podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Teraz jednak nadchodzą zmiany korzystne dla przedsiębiorców – przynajmniej w tej kwestii.

Od 1 stycznia 2022 r. zapłata składki chorobowej po terminie nie będzie oznaczać automatycznego pozbawienia przedsiębiorcy prawa do świadczeń. Wystarczy, że zaległość względem ZUS nie będzie wyższa niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia. To oznacza, że w 2022 r. nie może być to zaległość wyższa niż 30,10 zł (płaca minimalna w 2022 r. wyniesie 3010 zł brutto).

Co jednak z przedsiębiorcami, których zaległości względem ZUS-u z tytułu niezapłacenia składki chorobowej w terminie będą wyższe niż 1 proc. minimalnej pensji? Aby móc odzyskać prawo do zasiłku chorobowego konieczna będzie najpierw spłata zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że jeśli przedsiębiorca nie ureguluje zobowiązania w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się.

O zmiany w prawie już wcześniej apelował rzecznik MŚP

Potrzebę zmian w prawie już wcześniej dostrzegał również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz. Jego zdaniem przepisy obowiązujące biznes powinny być przyjazne, a zbędna biurokracja – zwyczajnie likwidowana. To właśnie zresztą przyświecało rządowi, gdy rekomendował Konstytucję Biznesu. Jak podkreśla rzecznik, jeśli chodzi o zmiany w ZUS, przedsiębiorca nie może być karany brakiem świadczeń za przekroczenie terminu – zwłaszcza, jeśli ZUS nie poinformował go, że ten termin został przekroczony.

Warto jednocześnie pamiętać, że zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym obejmują znacznie więcej kwestii – a część z nich weszła w życie już we wrześniu.