Kara za spóźniony PIT może być naprawdę wysoka. Jest jednak jeden sposób, by jej uniknąć

Podatki Dołącz do dyskusji
Kara za spóźniony PIT może być naprawdę wysoka. Jest jednak jeden sposób, by jej uniknąć

Tylko do 2 maja można złożyć zeznanie podatkowe za rok 2022. Co jednak, gdy ktoś nie złoży PIT-u w terminie? Takiemu podatnikowi grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Z tego względu warto jak najszybciej zastosować szczególne środki służące zaniechaniu ukarania podatnika. Spóźniony PIT może mieć bowiem poważne konsekwencje.

Spóźniony PIT za 2022 r.: jaka jest możliwa kara?

Większość podatników może liczyć na to, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nich rozliczenie roczne; wstępnie uzupełniona deklaracja znajduje się w usłudze Twój e-PIT. Co więcej, nawet jeśli podatnik, za którego KAS przygotowała rozliczenie (mowa o deklaracjach PIT-37 i PIT-38), nie zaloguje się do systemu i nie dokona zmian, to jego zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane (w tym roku proces automatycznej akceptacji zeznań rozpocznie się o północy 3 maja). Tym samym tej grupie podatników nie grozi spóźniony PIT za 2022 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik zaloguje się do systemu, wprowadzi zmiany w deklaracji, ale nie zapisze ich i nie prześle zeznania – w takim wypadku automatyczna akceptacja zeznania nie będzie możliwa. Dodatkowo należy pamiętać, że PIT-28 i PIT-36 również nie zostaną automatycznie zaakceptowane – wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Jeśli jednak podatnik nie może liczyć na usługę Twój e-PIT i wstępnie przygotowaną deklarację podatkową (mowa m.in. o przedsiębiorcach), rozlicza się PIT-28 czy PIT-36 albo zdecydował się na wprowadzenie zmian w przygotowanej deklaracji PIT-37 lub PIT-38, musi dokonać rozliczenia we właściwym terminie. W 2023 r. podatnicy mają na to czas jedynie do 2 maja.

Co jednak, jeśli podatnik nie złoży deklaracji w terminie? W takiej sytuacji grozi mu odpowiedzialność karno-skarbowa. Jeśli kwota, na którą została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publiczno-prawna nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym, zagrożonym karą grzywny od 349 do 69,8 tys. zł. Jeśli jednak kwota przekracza wspomniany limit, to potencjalnie mowa już o przestępstwie skarbowym.

Dodatkowo, oprócz „głównego” podatku (gdy występuje niedopłata podatku) trzeba liczyć się jeszcze z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę. Spóźniony PIT oznacza również brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy przekazania 1,5 proc. na OPP.

Spóźniony PIT za 2022 r.: co można zrobić?

Co może zrobić podatnik, który nie złożył zeznania w terminie? W pierwszej kolejności należy oczywiście złożyć zaległe zeznanie; później – uregulować podatek wraz z należnymi odsetkami. Na końcu natomiast – złożyć czynny żal, który pomoże uniknąć konsekwencji karno-skarbowych. Warto pamiętać, że czynny żal (którego adresatem jest Urząd Skarbowy) powinien zawierać wyjaśnienie, dlaczego podatnik nie wywiązał się ze swojego obowiązku w terminie. Należy jednocześnie podkreślić, że jeśli podatnik zapłaci podatek wraz z odsetkami, złoży zeznanie i następnie – czynny żal, nie musi obawiać się kary grzywny.