Stare lodówki trafią do sklepów? Jest taki postulat…

Biznes Zakupy dołącz do dyskusji (41) 01.11.2020
Stare lodówki trafią do sklepów? Jest taki postulat…

Marzena Sosnowska

Producenci sprzętu AGD mają ogrom towaru w magazynach i gdyby kurczowo trzymać się wchodzących właśnie restrykcji, nie powinny one trafić do sprzedaży. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje jednak o to, by przynajmniej tymczasowo nie kontrolować biznesu z wywiązywania się z nowych obostrzeń. Rząd się do tego przychyla.

Sprawa dotyczy przepisów unijnych, które obmyślono, gdy nikt jeszcze nie wiedział, że wszyscy będziemy mierzyli się z koronawirusem. Otóż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2017 r. nr 2017/1369 ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE oraz rozporządzeniami wykonawczymi uzupełniającymi dyrektywę 2009/125/WE w sprawie wymogów ekoprojektu dla produktów związanych z energią producenci zostali zobowiązani do wycofania z rynku dużego sprzętu AGD posiadającego wyłącznie dotychczasową etykietę energetyczną (lub przebadać go powtórnie zgodnie z nowymi wymogami) w terminie do końca października 2020 r.

Szkopuł w tym, że efektem kurczowego trzymania się tych przepisów będą duże straty dla producentów – bo sprzęt z magazynów nie będzie mógł trafić na sklepowe wystawy.

Sprawą zainteresował się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wystąpił więc do Ministra Klimatu z prośbą o podjęcie działań niezbędnych do zabezpieczenia praw przedsiębiorców, w szczególności poprzez wystosowanie postulatu do Komisji Europejskiej o przesunięcie terminów wejścia w życie nowych obowiązków w tym zakresie.

Niestety Komisja Europejska, po interwencji kilku państw, wskazała, że nie jest uprawniona (ani też żadne państwo członkowskie) do uchylenia wiążących terminów ani innych obowiązków określonych w przepisach UE.

Jednocześnie jednak Minister Klimatu uznał, że przede wszystkim trzeba mieć ludzkie podejście. Wystąpił w związku z tym do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z apelem o stosowanie w ramach nadzoru nad rynkiem AGD w Polsce wytycznych Komisji Europejskiej wynikających z noty z dnia 29 maja 2020 r., podkreślających wagę i znaczenie zasady proporcjonalności w kontekście aktualnej nieprzewidzianej sytuacji epidemicznej – tak, aby producenci nadal mogli wprowadzać swoje produkty na rynek, w szczególności zapasy z magazynów.

Mówiąc prościej, formalnie sprzęt bez odpowiednich etykiet nie powinien być sprzedawany. Ale urzędnicy wskazują, że jeśli będzie chodziło wyłącznie o wyprzedanie tego, co się nie sprzedało, to nikt nie będzie robił problemu.