Koniec ze sprzedażą papierosów na sztuki i niewydawaniem paragonów. Straż miejska będzie jak skarbówka

Podatki Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (127)
Koniec ze sprzedażą papierosów na sztuki i niewydawaniem paragonów. Straż miejska będzie jak skarbówka

Procedowana nowelizacja ustawy Kodeks karny skarbowy zakłada udzielenie kontrowersyjnych kompetencji strażom gminnym (miejskim). Straż miejska jak skarbówka to poniekąd krok w dobrą stronę i kolejny dowód na to, że straże gminne dalej będą potrzebne.

Straż miejska jak skarbówka

Projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny skarbowy zakłada rozszerzenie uprawnień straży gminnych (w tym miejskich) – opisuje Dziennik.pl. Jak w rozmowie ze źródłowym serwisem opisuje wydział ds. komunikacji Krajowej Administracji Skarbowej

W praktyce straże gminne otrzymałyby możliwość prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz postępowań mandatowych w sprawach o wskazane wykroczenia skarbowe. Mogłyby również zabezpieczać ślady i dowody takich wykroczeń skarbowych, a następnie przekazywać sprawy do właściwych finansowych organów postępowania przygotowawczego, tj. naczelników urzędów celno-skarbowych lub naczelników urzędów skarbowych.

Przedstawiciele środowiska strażników gminnych (miejskich) nie komentują pomysłu rządzących, ale jest to niewątpliwie krok w dobrą stronę. Jak wskazywałem w tekście dotyczącym przeprowadzania kontroli osobistej przez straż miejską, można by rzec, że rządzący dostrzegają konieczność utrzymywania straży gminnych, które swego czasu były sukcesywnie likwidowane.

Przyszłość straży gminnych (miejskich) w Polsce

Zwiększanie uprawnień straży gminnych jest pozytywne i z pewnością zwiększy przydatność tych formacji. Od jakiegoś czasu funkcjonariusze owych zajmują się kontrolą posesji w zakresie ewentualnej emisji szkodliwych substancji (akcja antysmogowa), a udzielenie kompetencji w zakresie prowadzenia spraw o wykroczenia skarbowe poprawi efektywność wykrywania nieprawidłowości i w tym zakresie.

Czyny z zakresu spraw karno-skarbowych pojawiają się w przestrzeni publicznej nader często, a ich wykrywalność jest ciągle na zbyt niskim poziomie. W przestrzeni publicznej mówi się jedynie o przestępstwach, których przedmiotem są gigantyczne sumy pieniędzy, a nikt nie wspomina o niezliczonej ilości popełnianych wykroczeń skarbowych, głównie przez mniejszych przedsiębiorców.

Mówiąc o stanie polskiej gospodarki, oprócz oceny wydatków na cele społeczne, powinno się jednocześnie podnosić fakt istnienia wielu nieprawidłowości, które z jednej strony mają swoje źródło mają w kulcie cwaniactwa, ale istnieją przede wszystkim ze względu na niską wykrywalność wykroczeń i przestępstw skarbowych. Udzielenie kompetencji wykrywania i prowadzenia spraw z tego zakresu strażom gminnym może z pewnością poprawić obecny stan rzeczy.