Dłuższy urlop dla każdego niezależnie od stażu pracy. Resort pracy szykuje zmiany

Praca Dołącz do dyskusji
Dłuższy urlop dla każdego niezależnie od stażu pracy. Resort pracy szykuje zmiany

Coraz częściej słychać głosy o zmianach w długości urlopu wypoczynkowego. Wszystko wskazuje na to, że resort pracy szykuje nowelizację przepisów dotyczących obliczania stażu pracy, który ma wpływ na wymiar urlopu. Do tego dołączyła również Solidarność, która wystąpiła z propozycją 35-dniowego urlopu wypoczynkowego. Czy takie zmiany w ogóle mają szansę wejść w życie?

Zmiany w wymiarze urlopu wypoczynkowego

Resort pracy zaproponował zmiany w obliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Obecne przepisy zakładają, że pracownikowi, który jest zatrudniony krócej niż 10 lat, przysługuje urlop w wymiarze 20 dni. Dopiero po przepracowaniu 10 lat liczba dni zwiększa się do 26. Staż pracy obliczany jest na podstawie lat przepracowanych na umowie o pracę, z uwzględnieniem lat nauki. W zależności od ukończonej szkoły wymiar ten się zwiększa. Przykładowo absolwenci szkoły średniej otrzymują 5 lat zaliczanych do okresu stażu pracy, a absolwenci studiów 8 lat. Do stażu pracy nie zalicza się praca na podstawie innego tytułu niż umowa o pracę.

I właśnie ten ostatni warunek chce zmienić ministerstwo. Zgodnie z planami od 2026 roku do stażu pracy miałyby się wliczać umowy zlecenia, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz umowy o pracę zawarte za granicą. Zmiany przełożą się nie tylko na długość urlopu, ale także na długość okresu wypowiedzenia, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i wysokość odprawy.

Dodatkowe wolne do wykorzystania

Na tym nie kończy się jednak temat urlopów. Z ciekawą propozycją wystąpiła ostatnio również Solidarność. Związek chce zwiększenia przysługujących każdemu pracownikowi dni urlopowych do 35. W tym celu skierował pismo do minister rodziny, w którym wskazał m.in., że obecne przepisy sięgają lat 70. XX wieku i od tego czasu nie były zmieniane. Zdaniem Solidarności, urlop w obecnym kształcie stoi w sprzeczności z propagowaną równowagą pomiędzy życiem prywatnym a pracą. Wymiar urlopu nie uwzględnia też polepszającej się sytuacji ekonomicznej Polski.

35 dni urlopu brzmi z pewnością dobrze, podobnie jak prostsze uzyskanie prawa do zwiększonego stażu pracy. Jeśli do tego dołożymy 4-dniowy tydzień pracy, to praca od razu wydaje się jakby bardziej znośna.