Sześć prawniczych kolorów – po czym poznać z jaką profesją mamy do czynienia w sądzie?

Państwo Dołącz do dyskusji (211)
Sześć prawniczych kolorów – po czym poznać z jaką profesją mamy do czynienia w sądzie?

Osoby, które miały przyjemność lub nieprzyjemność mieć do czynienia z sądem (albo też oglądając polski prawniczy serial, ewentualnie sędzię Annę Marię Wesołowską) wiedzą o tym, że prawnicy występują w togach, zaś ich żaboty mienią się różnymi kolorami w zależności od wykonywanego przez prawnika zawodu. Kolor oraz krótki opis zawodu okiem praktyka w treści posta.

Toga prawnicza a kolory żabotu

Zwyczaj noszenia togi sięga okresu międzywojennego, przy tym obecnie prawo jak i obowiązek noszenia togi ściśle regulują przepisy. W założeniu, w ocenie autora postu, noszenie togi ma przypominać noszącemu o godności wykonywanego przez siebie zawodu oraz o tym, że zawód prawnik powinien wykonywać w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami sztuki – wszak strój zobowiązuje.

1.Sędziowski fiolet

Fioletowy żabot wraz z łańcuchem z orłem to atrybuty najważniejszej osoby na sali rozpraw (wszak od tej osoby zależy rozstrzygnięcie sprawy). Kolor nie ulega zmianie w zależności od tego czy sędzia orzeka w sądzie rejonowym czy w sądzie okręgowym.

Pewna różnica występuje w zakresie stroju sędziego Sądu Najwyższego, który dodatkowo nosi biret.

Sędzia prowadzący rozprawę jako pierwszy zadaje pytania świadkowi, a także może odebrać każdej stronie głos, jak również uchylić pytanie. Droga do zawodu sędziego jest długotrwała i nawet pokonując poszczególne szczeble kariery kandydat nie może być pewnym tego, że ów zawód ostatecznie będzie wykonywał.

2. Biel i czerwień sędziego Trybunały Konstytucyjnego.

Sędziowie TK noszą żabot koloru barw narodowych, nadto osoby te dodatkowo noszą birety.

3. Radca prawny w niebieskim.

Radca prawny to profesjonalny prawnik, który posiada uprawnienia do zawodowego reprezentowania swych klientów przed sądem oraz innymi organami i trybunałami. Niektóre czynności jak np. wniesienie skargi kasacyjnej lub skargi do Trybunału Konstytucyjnego dokonać może jedynie co do zasady radca prawny (jest przy tym pewien krąg podmiotów, których ustawodawca uznaje również za profesjonalistów umożliwiając im samodzielne wniesienie skargi np. prof. dr hab. prawa), co wynika z faktu, że środki te są bardzo skomplikowane pod względem prawnym, a ich przygotowanie wymaga dość dużej wiedzy prawniczej.

Radca prawny może być pełnomocnikiem w sprawie przed Sądem Pracy, a także w każdej innej sprawie sądowej, w tym także w sprawie karnej.

Droga do zawodu radcy prawnego poprzedzona jest co do zasady aplikacją radcowską (bez odbycia aplikacji egzamin zawodowy może zdawać np. profesor nauk prawnych), a następnie egzaminem zawodowym na radcę prawnego, a także wpisem na listę radców prawnych.

4. Zielony adwokat

Adwokaci mają takie same uprawnienia jak radcy prawni, noszą żabot w kolorze zielonym. Pewnym stereotypem, który funkcjonuje w odniesieniu do zawodu radcy prawnego i adwokata jest to, że adwokat zna się lepiej na sprawach karnych, radca prawny zaś na sprawach cywilnych i gospodarczych. W chwili obecnej jednak pomimo istnienia odrębnych samorządów tych dwóch grup zawodowych, różnice pomiędzy radcami prawnymi i adwokatami sprowadzają się do koloru togi oraz nazwy zawodu.

5. Krwawa prokuratorska czerwień

Prokuratorzy noszą żaboty w kolorze czerwieni, pełnią odpowiedzialną funkcję oskarżyciela publicznego. Zadaniem funkcjonariuszy prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw i ich ściganie. Praca prokuratora bywa bardzo wymagająca, gdyż podobnie jak policjanci prokuratorzy muszą być bardzo dyspozycyjni.

6. Błękitno-szary żabot radcy prawnego Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Przedmiotowa grupa prawników powołana jest do reprezentowania interesów Skarbu Państwa w sprawach o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: „Prawo Agaty”, Materiały promocyjne TVN