Umowa konkubencka, czyli kiedy robi się oficjalnie nawet w konkubinacie

Rodzina Dołącz do dyskusji (112)
Umowa konkubencka, czyli kiedy robi się oficjalnie nawet w konkubinacie

Nie tylko ślub może uregulować formalnie nasze wspólne sprawy i majątek. Także konkubenci mogą zawrzeć ze sobą umowę cywilno-prawną, która pozwoli im zabezpieczyć swój majątek. W końcu również ślub to, oprócz wymiaru symbolicznego, najzwyklejsza umowa zawierana między osobami fizycznymi.

Umowa konkubencka– czym jest?

Konkubinat jest pożyciem analogicznym do małżeńskiego, pozbawiony jest jednak legalnego węzła. Biorąc pod uwagę stosunkową łatwość z jaką w dzisiejszych czasach można zawrzeć związek małżeński. Można stwierdzić, że osoby decydujące się na konkubinat robią to z pewnej wygody i braku chęci do podejmowania się załatwiania formalności. Czy jest więc w ogóle sens rozważać zawarcie umowy konsumenckiej, czyli w praktyce formalizowania wspólnego związku?

Chyba najważniejszą kwestią w wspólnym życiu są kwestie majątkowe, to właśnie one, obok kwestii wychowania wspólnych dzieci, stają się zarzewiem konfliktu. Własnie te kwestie bywają tymi, które nawet w tzw. życiu na kocią łapę mogą być problematyczne i warte są uregulowania.

Kodeks cywilny co prawda w prost nie przewiduje tego rodzaju umowy. Pozwala jednak na zawarcie każdej umowy, która nie stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Strony umowy mogą więc ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Co to oznacza w praktyce? Umowę konkubencką zaliczymy do tak zwanych umów nienazwanych. Jej treść zależy natomiast od nas samych.

Po co zawierać umowę konkubencką?

Oczywiście celem konkubinatu jest życie bez formalności. Brak formalności nie oznacza jednak braku zobowiązań, te siłą rzeczy we wspólnym życiu powstają, czy to przez zakup wspólnego samochodu, domu, czy narodziny wspólnych dzieci. Nawet w takich nieformalnych związkach, nie da się od nich uciec. Zawarcie umowy może więc w pewnych okolicznościach okazać się bardzo potrzebne.

Umowa konkubencka może określić stosunki majątkowe między konkubentami. Nabywając wspólnie składniki majątku, można ustalić, jaki jest udział każdej z osób w nabytych dobrach. Jak będzie wyglądał ich podział po ewentualnym rozstaniu. Można uregulować również kwestię ich wspólnego utrzymania.

Biorąc pod uwagę bardziej abstrakcyjne rzeczy, umowa może pomóc ustalić oczekiwania co do związku i jego cel. Mogą w niej znaleźć się zapisy regulujące stosunki między konkubentami, kwestia wychowania wspólnych dzieci, czy prowadzonych biznesów.

Kwestie formalne umowy konkubenckiej

Umowa konkubencka jest umową nienazwaną. Nie oznacza to jednak, że nie powinna zostać zawarta w odpowiedniej formie. Tak jak każda umowa, tak również ta, dla celów dowodowych powinna być zawarta w formie pisemnej. Kwestie wspólnych nieruchomości powinny być regulowane za pomocą umów zawartych w formie aktu notarialnego. Umowa powinna określać strony umowy oraz termin i sposób obowiązywania kontraktu. Dalsza treść to już ograniczona zasadami współżycia społecznego dowolność.