Otrzymałeś dofinansowanie ze środków unijnych? W niektórych sytuacjach musisz o tym odpowiednio poinformować opinię publiczną

Finanse Firma dołącz do dyskusji (17) 10.08.2020
Otrzymałeś dofinansowanie ze środków unijnych? W niektórych sytuacjach musisz o tym odpowiednio poinformować opinię publiczną

Edyta Wara-Wąsowska

Być może nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę, ale ci, którzy uzyskają unijne dofinansowanie, mają określone obowiązki informacyjne. To właśnie dlatego przy wielu inwestycjach współfinansowanych z UE pojawiają się specjalne tablice informacyjne. Wydawane są też ulotki, a na stronach internetowych umieszczane są odpowiednie informacje. 

Unijne dofinansowanie a obowiązki informacyjne

Tylko część przedsiębiorców wie, że unijne dofinansowanie pociąga za sobą obowiązki informacyjne. Tymczasem już podczas realizacji projektu, na który otrzymali dofinansowanie, powinni rzetelnie informować opinię publiczną o otrzymaniu wsparcia ze środków unijnych.

Co jednak ciekawe, nie ma ścisłych wytycznych, jak przedsiębiorcy mają wypełniać swój obowiązek informacyjny. Przyjmuje się na przykład, że jeśli przedsiębiorca ma swoją stronę internetową, powinien umieścić na niej nie tylko barwy Rzeczypospolitej Polskiej, ale również – znaki UE i Funduszy Europejskich. Oprócz tego na stronie musi znaleźć się krótki opis projektu. Zarówno opis jak i znaki powinny być widoczne na stronie głównej, bez konieczności szukania ich np. w zakładkach.

Oznaczenie dokumentacji i miejsca projektu

Unijne dofinansowanie może również pociągać za sobą obowiązki informacyjne w postaci oznaczenia dokumentacji i miejsca projektu. Przedsiębiorcy, którzy będą publikować na swojej stronie wszelkie ogłoszenia, materiały dla prasy, dokumenty czy publikacje związane z dofinansowywanym projektem, powinni na każdym z dokumentów zawrzeć krótką informację o otrzymaniu unijnego wsparcia na ten cel lub przynajmniej oznaczyć je znakami UE i Funduszy Europejskich. To samo tyczy się np. wydawanych certyfikatów, zaświadczeń itd.

Co natomiast w przypadku, jeśli przedsiębiorca otrzymał dotację ze środków unijnych np. na budowę jakiegoś obiektu lub zakup środków trwałych (tablic, pomników itd.)? Wiele zależy od kwoty samego dofinansowania. Przyjmuje się, że jeśli nie przekracza ona 500 tys. euro, należy jedynie umieścić odpowiedni plakat informacyjny. Jeśli jednak dofinansowanie było wyższe, realizator przedsięwzięcia powinien umieścić specjalne tablice pamiątkowe.

Przedsiębiorcy muszą informować o wsparciu ze środków UE – są to pieniądze publiczne, a obywatele mają prawo wiedzieć, na co są przeznaczane.

Unijne dofinansowanie i obowiązek informacyjny: co z bezzwrotnymi dotacjami?

Informacje o obowiązku informacyjnym zostały umieszczone na niektórych stronach Regionalnych Programów Operacyjnych. Przedsiębiorcy, którzy szukają informacji o dotacji na kapitał obrotowy dla małych firm mogą zastanawiać się, czy ich również dotyczy obowiązek informacyjny. Muszą jednak pamiętać, że otrzymują po prostu bezzwrotną dotację na bieżącą działalność gospodarczą – nie jest to konkretny projekt. Tym samym nie muszą nigdzie zamieszczać specjalnych informacji o otrzymanym wsparciu.