Pracodawcy muszą pamiętać o ważnym obowiązku. Mają czas do 28 grudnia

Firma Praca Prawo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Pracodawcy muszą pamiętać o ważnym obowiązku. Mają czas do 28 grudnia

partner-logo

Mało kto już pamięta, kiedy dokładnie został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Ta data ma jednak istotne znaczenie dla sporej liczby zatrudniających. Jeśli bowiem ich pracownicy mieli przedłużoną ważność okresowego badania lekarskiego na podstawie tzw. przepisów covidowych, to czas na wykonanie nowych upływa 28 grudnia 2023 r. To ostatni moment, aby wystawić skierowania.

Podczas pandemii badań lekarskich nie trzeba było wykonywać

W czasie pandemii ustawodawca wprowadził wiele przepisów szczególnych, które obowiązywały lub nadal obowiązują tylko czasowo. Poprzez jedną z ustaw covidowych, ustawodawca zawiesił obowiązek wykonywania badań profilaktycznych pracowników i zagwarantował tym samym automatyczne przedłużenie ważności badań przeprowadzonych przed epidemią. Szkopuł w tym, że ważność tych badań określił na czas 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Wraca obowiązek wykonywania badań profilaktycznych pracowników

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce został odwołany z dniem 1 lipca 2023 r. Jak łatwo policzyć, okres 180 dni upływa w dniu 28 grudnia 2023 r. To zatem ostatni dzwonek, aby wystawić pracownikom niezbędne skierowania na badania. Tym bardziej, że ruch w placówkach medycznych, z którymi pracodawcy mają podpisane stosowne umowy, może być obecnie znacznie zwiększony.

Musimy odnowić tylko badania okresowe

Pracodawcy muszą wystawić skierowanie tym pracownikom, którzy powinni mieć wykonane badanie okresowe. Zarówno, jeśli termin badania wypadał w trakcie pandemii jak i tym, którym ważność ostatniego badania skończyła się po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Potwierdza to  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w swoim stanowisku z 10 lipca br. wydanym na wniosek Głównego Inspektoratu Pracy. Warto pamiętać, że badania wstępne i kontrolne wyłączone były z ustawowego zawieszenia. One ważne są przez czas określony w orzeczeniu o zdolności do pracy.

Trzeba pamiętać o dodatkowej grupie pracowników

Badania okresowe, których dotyczy konieczność odnowienia są obowiązkowe nie tylko w trakcie zatrudnienia na danym stanowisku, ale też po jego ustaniu. Dotyczy to pracowników pracujących w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. W takim przypadku, po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami pracodawca musi ponownie skierować pracownika na badania okresowe. Tak samo, jak w przypadku złożenia przez takiego pracownika wniosku, już po rozwiązaniu stosunku pracy.

Pomimo, że okres pandemii uważamy za słusznie miniony, jak widać konsekwencje jej wystąpienia, dotykają nas nieustannie. Warto zatem sprawdzić czy wszyscy zatrudnieni pracownicy mają aktualne badania okresowe. Jeśli okaże się, że korzystali oni z rozwiązań covidowych, niewystawienie przez nas skierowania w odpowiednim czasie, może zakończyć się grzywną w wysokości do 30 000 zł.