Czy ojciec dziecka ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego?

Rodzina Dołącz do dyskusji
Czy ojciec dziecka ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego?

Ojciec a urlop macierzyński. Urlop macierzyński co do zasady przyznawany jest kobietom, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Jego nadrzędnym celem jest pomoc w odzyskaniu sił po porodzie, a także umożliwienie opieki nad małym dzieckiem. W niektórych sytuacjach uprawnionym do części urlopu będzie również ojciec dziecka.

Możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka została przewidziana w określonych sytuacjach. Na pisemny wniosek ojca wychowującego dziecko pracodawca udziela części urlopu. Wniosek powinien zostać złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Warto podkreślić, że pracodawca jest zobowiązany, aby przyjąć wniosek złożony przez pracownika.

Decyzja matki dziecka

Matka dziecka może podjąć decyzję w przedmiocie rezygnacji z pozostałej części urlopu, a tym samym wcześniejszym powrocie do pracy. Wówczas pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko będzie przysługiwać prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Pobyt w szpitalu  urlop macierzyński

Ojciec dziecka będzie uprawniony do skorzystania z urlopu macierzyńskiego również w sytuacji, gdy matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński (po wykorzystaniu przez matkę przez okres co najmniej 8 tygodni po porodzie).  Wówczas ojciec uzyskuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu/innym zakładzie leczniczym z uwagi na stan zdrowia wymagający hospitalizacji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Jest to również możliwe w przypadku orzeczenia dotyczącego pracownicy w przedmiocie jej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pracownikowi, który jest ojcem i wychowuje dziecko przysługuje, w sytuacji rezygnacji przez ubezpieczoną matkę dziecka, która legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez niego tego zasiłku, za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie prawo do części urlopu macierzyńskiego. Długość samego urlopu będzie zależna od momentu złożenia rezygnacji przez matkę. Należy jednak uznać, że będzie przypadała po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Śmierć ubezpieczonej

Również w sytuacji, gdy ubezpieczona – matka w czasie urlopu macierzyńskiego albo w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego umrze, wówczas ojciec dziecka będzie uprawniony do urlopu macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu.

Porzucenie dziecka

To samo w sytuacji, gdy ubezpieczona matka porzuci dziecko w czasie trwania urlopu macierzyńskiego. Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko będzie przysługiwało prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu porzucenia dziecka, jednak nie wcześniej, niż po wykorzystaniu przez:

a. pracownicę, po porodzie, co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego;

b. ubezpieczoną – matkę dziecka, zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie.