Usługa budowlana wykonana dopiero w dniu sporządzenia protokołu. Ale ministerstwo ostrożne wobec orzeczenia TSUE

Firma Nieruchomości Podatki dołącz do dyskusji (26) 05.06.2019
Usługa budowlana wykonana dopiero w dniu sporządzenia protokołu. Ale ministerstwo ostrożne wobec orzeczenia TSUE

Katarzyna Pietruszewska

31 maja Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat w sprawie wyroku TSUE. W dniu 2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dla polskiej budowlanki.

TSUE w wyroku rozpatrywał wątpliwości NSA w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Wyrok wskazuje na to, że usługa jest wykonana w dniu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli wskazują na to zapisy w umowie.

Jakie jest wstępne stanowisko MF w sprawie wyroku TSUE?

MF informuje, że ostateczne stanowisko zajmie po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA. Wstępnie jednak w ocenie MF interpretacja ogólna z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów VAT w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych w budowlano – montażowych umożliwia realizację wytycznych wynikających z wyroku TSUE C-224/18 Budimex S.A.

Zgodnie z przedmiotową interpretacją ogólną MF z dnia 1 kwietnia 2016 r. decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma data wykonania usługi lub data/termin wystawienia faktury. Wystawienie  faktury jest determinowane przez datę wykonania usługi. Za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi. Jest to dzień, w którym wykonawca zgłosił do odbioru prace lub ich część, w związku z tym, że wykonał określoną w umowie usługę lub jej części. Czyli jest to moment, gdy w opinii wykonawcy usługi lub ich części są gotowe do przyjęcia przez nabywcę.

MF podkreśla, że w budowlance w większości wypadków znamy wartość kontraktową prac zgłoszonych do odbioru. To właśnie wartość kontraktowa jest podstawą opodatkowania VAT z tytułu wykonania tych usług na moment powstania obowiązku podatkowego. Późniejsze skorygowanie wartości kontraktowej do wartości ustalonej w procesie odbioru będzie podstawą do ewentualnego wystawienia faktury korygującej.

Co dalej będzie z rozliczeniem VAT od usług budowlanych?

Wyrok TSUE jest korzystny dla podatników, o czym pisaliśmy tutaj. Orzeczenie komentowało szerokie grono ekspertów. Spodziewano się, że wpłynie również na rozliczenia z  innych branż np. doradczych, serwisowych i informatycznych. Jednak okazuje się, że nawet branża budowlana póki co nie zmieni rozliczenia VAT.  Kluczowe będzie teraz rozstrzygnięcie NSA. MF zajmie po nim ostateczne stanowisko w sprawie momentu wykonania usługi w budowlance.