W wielu miastach opłaty za parkowanie są pobierane bezprawnie

Moto Dołącz do dyskusji (252)
W wielu miastach opłaty za parkowanie są pobierane bezprawnie

Jeśli nie ma odpowiednich oznaczeń, to opłaty za parkowanie nie powinny być pobierane, a mandaty wystawiane są bezprawnie.

W wielu miejscowościach pobierane są opłaty za parkowanie pojazdów. Brak opłaty oznacza często założenie blokady na koła, mandat, a nawet odholowanie pojazdu na parking policji lub straży miejskiej. Jeśli jednak nie ma odpowiednich oznaczeń, to opłaty za parkowanie nie powinny być pobierane.

Dochodzą do nas informacje, że w niektórych miejscowościach postawiono parkomaty, ale nie oznaczono prawidłowo stref parkowania (znaki D-44), miejsc, w których znajdują się parkomaty, a także nie naniesiono na jezdnie odpowiedniego oznakowania. Wszystko reguluje rozporządzenie ministra transportu. W takich przypadkach pobieranie opłaty za parkowanie nie powinny być pobierane.

Takie sytuacje pojawiały się między innymi w Łodzi, Krapkowicach, Częstochowie i kilku innych miejscowościach. Kierowcy są zwykle oburzeni, ale wnoszą opłaty lub płacą mandaty wystawiane przez odpowiednie służby. Czy jednak mają one prawo do niepłacenia, powołując się na uchybienia w oznakowaniu?

14 lutego 2014 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury, która głosi:

Znak D-44 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do obszaru, na którym została ustalona strefa płatnego parkowania. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2.

Chodzi o to, by prócz znaku D-44 pojawiły się także poziome oznakowania strefy parkowania, czyli białe linie na jezdni, wyznaczone miejsca do parkowania, koperty – miejsca dla niepełnosprawnych. Jeśli brakuje choćby jednego rodzaju oznaczeń, to pobieranie opłat za parkowanie jest bezpłatne, podobnie jak karanie kierowców mandatami za nieopłacenie postoju w „strefie płatnego parkowania”.

Na prośbę wystosowaną przez samorządy w kilku miastach, Departament Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przygotował odpowiedzi, z których wynika, że niedopełnienie prawidłowości oznakowania strefy płatnego parkowania wyklucza możliwość pobierania opłat i karania kierowców za ich nieuiszczanie.

Jednym słowem kierowcy, którzy zostali ukarani za nieopłacenie czasu parkowania w źle oznaczonych strefach, mają prawo odwołać się od tego lub udać do sądu w celu zaskarżenia nieprawidłowo i bezprawnie wystawionych kar.

Masz problemy lub wątpliwości związane z mandatami za nieprawidłowe parkowanie w sytuacji omawianej w artykule i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com