Na decyzję o wakacjach od ZUS będziemy musieli cierpliwie czekać. Zdecyduje Zakład i będzie mieć na to nawet kilkadziesiąt dni

Firma Dołącz do dyskusji
Na decyzję o wakacjach od ZUS będziemy musieli cierpliwie czekać. Zdecyduje Zakład i będzie mieć na to nawet kilkadziesiąt dni

Wprowadzenie w życie ustawy o wakacjach od ZUS coraz bliżej. Na razie jej projekt trafił do konsultacji społecznych i międzyresortowych, ale to nie oznacza braku wątpliwości wokół tej ustawy. Najwięcej niewiadomych dotyczy przede wszystkim obowiązków ZUS-u po jej wejściu w życie i zapanowaniu nad rozbudowanymi kwestiami formalnymi, które stoją za jej wprowadzeniem. Wątpliwości budzi także czas, jaki ZUS będzie miał na wydanie decyzji o zwolnieniu ze składek.

Kwestie formalne i okres oczekiwania na wydanie decyzji to podstawowe problemy wakacji od ZUS w tym kształcie

Oprócz samej decyzji proces zatwierdzania wakacji składkowych budzi wątpliwości doradców podatkowych i radców prawnych. Mówią oni o przeroście formy nad treścią i systemie, który powinien być dużo prostszy. Wielu ekspertów wprost wyraża swoje zdanie o tego typu rozwiązaniu, szczególnie nie zgadzając się z jego rozbudowaniem i koniecznością zatrudniania armii urzędników do jego realizowania.

Optymizmem nie napawa także ewentualny czas oczekiwania na decyzję ZUS-u. Według oficjalnych informacji ma on wynosić nawet 40 dni, a wnioski będą składane z dużym wyprzedzeniem. Wydanie decyzji ma być zależne od złożenia oświadczenia, dotyczącego niewykonywania przez przedsiębiorcę pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.

Przypomnijmy, że decyzja będzie wydawana po złożeniu oświadczenia pod rygorem karnym. Cały proces ma odbywać się za pomocą profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS-u.

Decyzja ZUS-u w tym wypadku będzie kluczowa. Bez niej nie będzie możliwe zwolnienie płatnika ze składek

Przedsiębiorca występujący do ZUS-u o zwolnienie ze składek będzie musiał oczekiwać na decyzję zakładu. Bez niej nie będzie miał możliwości skorzystania z wakacji składkowych. Doradca podatkowy Przemysław Hinc apeluje o uproszczenie systemu i wprowadzenie przejrzystych i prostych zasad przyznawania prawa do wakacji składkowych.

Mechanizm zgłaszania wakacji składkowych powinien być prosty, łatwy w obsłudze i elastyczny, po to, by każdy uprawniony mógł w dogodnym dla siebie czasie, bez zbytecznego formalizmu i ryzyka popełnienia błędu, skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek

Oprócz samego systemu, który jest zbyt sformalizowany, fachowcy zwracają uwagę na wysoki poziom składki zdrowotnej, która jest pokłosiem zmian, jakie zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Radcy prawni i doradcy podatkowi zwracają uwagę na konieczność stosowania bardziej holistycznego podejścia do tego zagadnienia. Jeżeli tak się nie stanie, na horyzoncie jest nawet fiasko programu wakacji składkowych, spowodowane przede wszystkim niedrożnością systemu i zasypaniem ZUS-u wieloma wnioskami.