Rozpoczyna się umarzanie subwencji z tarczy PFR. Część przedsiębiorców będzie musiało jednak zwrócić większość środków

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (219)
Rozpoczyna się umarzanie subwencji z tarczy PFR. Część przedsiębiorców będzie musiało jednak zwrócić większość środków

Rusza proces umarzania subwencji z tarczy PFR. Część przedsiębiorców może liczyć na całkowite umorzenie, część – na umorzenie do 75 proc. subwencji. Jakie są jednak warunki umorzenia subwencji z tarczy PFR?

Warunki umorzenia subwencji z tarczy PFR

Powoli rozpoczyna się proces umarzania subwencji z tarczy PFR. Aby móc skorzystać z umorzenia, przedsiębiorca musi nie tylko złożyć specjalny wniosek, ale również – spełnić odpowiednie warunki, przy czym mikrofirmy muszą spełnić inne warunki niż małe i średnie przedsiębiorstwa.

Mikrofirmy, które nie są uprawnione do całkowitego umorzenia subwencji z PFR, zawsze zwracają co najmniej 25 proc. otrzymanych środków. Kolejne 25 proc. subwencji jest umarzane zawsze – o ile przedsiębiorca prowadził aktywną działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy od dnia otrzymania środków. Od 0 do 50 proc. subwencji jest umarzane zależnie od utrzymania stanu zatrudnienia – proporcjonalnie do jego ewentualnej redukcji. Redukcja stanu zatrudnienia o 10 proc. zwiększa kwotę zwrotu subwencji o 10 proc. Tym samym mikrofirmy, które utrzymały 100 proc. zatrudnienia w skali roku, otrzymają umorzenie w wysokości 75 proc.

Jeśli chodzi z kolei o warunki umorzenia subwencji z tarczy PFR dla małych i średnich firm, to – podobnie jak w przypadku mikrofirm – 25 proc. subwencji jest umarzane pod warunkiem utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej. 25 proc. jest z kolei do zwrotu (o ile firma nie spełnia warunków do uzyskania pełnego umorzenia). Umorzenie pozostałej części subwencji jest uzależnione od dwóch czynników:

  • od 0 do 25 proc. subwencji jest umarzane w zależności od utrzymania stanu zatrudnienia (proporcjonalnie do skali jego redukcji), przy czym każda redukcja etatów o 10 proc. zwiększa kwotę zwrotu środków o 5 proc.
  • od 0 do 25 proc. subwencji jest umarzane w zależności od wykazanej skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży.

Co istotne – kwota subwencji, którą przedsiębiorca będzie musiał zwrócić, jest nieoprocentowana. Spłata następuje natomiast w nie więcej niż 24 ratach.

Całkowite umorzenie subwencji PFR – jakie warunki trzeba spełnić?

Część przedsiębiorców może ubiegać się o umorzenie 100 proc. subwencji PFR. Konieczne jest m.in. posiadanie odpowiedniego kodu PKD (nie musi to być kod dominujący). Kody uprawniające do całkowitego umorzenia subwencji to 17.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 49.39.Z 46.42.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.21.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.11.B, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.12.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Oprócz tego przedsiębiorca musi też prowadzić działalność nieprzerwanie od dnia przyznania subwencji do dnia wydania decyzji z PFR oraz nie posiadać statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. Dodatkowo przedsiębiorca musi też wykazać spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 30 proc. w okresie wskazanym w regulaminie PFR.