Wczasy pod gruszą 2019: kto może otrzymać dofinansowanie do urlopu?

Praca Dołącz do dyskusji (148)
Wczasy pod gruszą 2019: kto może otrzymać dofinansowanie do urlopu?

„Wczasy pod gruszą” to pewne potoczne określenie dofinansowania, jakiego pracodawca może udzielić pracownikowi w związku z odbywanym przez niego urlopem wypoczynkowym. Skąd jednak pochodzą takie środki i czy należą się każdemu pracownikowi?

Wczasy pod gruszą: kiedy możliwe jest dofinansowanie?

Podstawowym warunkiem przyznania dofinansowania przez pracodawcę do urlopu wypoczynkowego pracownika (czyli na tzw. „wczasy pod gruszą”) jest istnienie w firmie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To właśnie ze środków funduszu pracownik może otrzymać pieniądze na organizację wypoczynku. Nie ma znaczenia forma wypoczynku ani to, kto go organizuje (czy pracownik robi to samodzielnie, czy np. wyjeżdża na wczasy z biura podróży).

Fundusz świadczeń socjalnych musi być obligatoryjnie stworzony przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Osobami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania są naturalnie pracownicy firmy, ale także ich rodziny. Z zakładowego funduszu mogą otrzymać pomoc też byli pracownicy i ich rodziny, a dokładniej – osoby, które były pracownikami firmy, a obecnie są na emeryturze lub rencie. Pracodawca może także wskazać w regulaminie firmy dodatkowe osoby, które są upoważnione do korzystania z funduszu.

Korzystanie z funduszu: tak, ale dla najbardziej potrzebujących

Nie oznacza to jednocześnie, że z funduszu skorzystają wszyscy pracownicy. Pomoc z funduszu powinna być w pierwszej kolejności przyznawana osobom, które tego potrzebują. Zwłaszcza że celem funduszu jest dofinansowanie nie tylko wczasów, ale generalnie zakładowej działalności socjalnej. Niemożliwe jest np. dzielenie środków z funduszu w taki sposób, by każdy dostał takie samo dofinansowanie. Od sytuacji pracownika uzależnia się również częstotliwość takich dofinansowań. Należy pamiętać, że na dofinansowanie do wypoczynku wpływa również wysokość wynagrodzenia pracownika. Przy wysokiej pensji ma niewielkie szanse na pomoc z funduszu.

Kryteria przyznania środków z funduszu powinien określać regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Musi on być jednak ustalany w taki sposób, by nie naruszał zasad podanych powyżej.

Aby pracownik mógł otrzymać dofinansowanie na „wczasy pod gruszą”, musi złożyć do pracodawcy wniosek o wypłatę świadczenia. Nie ma znaczenia pora urlopu pracowniczego (miesiąc) ani to, jak pracownik będzie go spędzać.