28 lutego 2022 – polskie firmy nie powinny przespać tej daty

Finanse Firma Państwo Dołącz do dyskusji (54)
28 lutego 2022 – polskie firmy nie powinny przespać tej daty

Po małych i średnich firmach przyszedł czas na mikro. Te, które dostały subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju z Tarczy 2.0 muszą się z niej rozliczyć do 28 lutego. Poza spełnieniem określonych przez Fundusz warunków, tylko złożenie wniosku w terminie jest gwarancją umorzenia. Nie wszystkie subwencje będą umorzone. Przedsiębiorcy prosili o więcej czasu na zwrot pieniędzy z PFR i go dostali.

Więcej czasu na zwrot pieniędzy z PFR

Kończy się czas na rozliczanie subwencji z Tarczy 2.0 dla mikrofirm. Tak, jak w przypadku małych i średnich firm, mikroprzedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Rozliczanie rozpoczęło się 19 stycznia. Tego dnia PFR  udostępnił w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu. Mikrofirmy mają na to czas do 28 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu formularz przestanie być dostępny. A to oznacza, że nie da po terminie rozliczyć subwencji. Jeśli się nie da rozliczyć, to trzeba będzie całą kwotę wsparcia zwrócić.

W przypadku małych i średnich firm rozliczanie szło to bardzo opornie. Na kilka dni przed upływem terminu tylko 3 z 7 tys. firm, które dostały wsparcie z Tarczy 2.0 złożyło poprawne wnioski rozliczające subwencję. Ostatecznie, jak informował Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, zrobiło to 6,7 tys. MSP. W przypadku mikrofirm wsparcie dostało ponad 40 tys. z nich. Tu rozliczenie jest prostsze, więc może pójdzie sprawniej.

Kto może liczyć na umorzenie?

Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju całkowite umorzenie subwencji otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią dwa warunki. Pierwszy, to nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. Drugi – utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia firmie w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których przedsiębiorca otrzymał subwencję. PFR sam sprawdzi dotrzymanie tych warunków na podstawie danych z ZUS. Dzięki temu przedsiębiorcy nie załączają do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń. To właśnie załączniki sprawiały najwięcej kłopotów małym i średnim przedsiębiorcom.
Na decyzję PFR firmy muszą poczekać do lipca. Mogą zostać poinformowane o umorzeniu całości lub części. Wtedy dostaną informację, jaką kwotę muszą zwrócić. PFR może też zażądać zwrotu całej subwencji. Jest i opcja trzecia. Jeśli Fundusz będzie miał wątpliwości czy i ewentualnie ile umorzyć, zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia.

Więcej czasu na zwrot

Przedsiębiorcy prosili o wydłużenie czasu na zwrot subwencji. PFR poinformował, że małe i średnie firmy mają zwrócić nadwyżkę otrzymanej subwencji finansowej (różnica pomiędzy kwotą subwencji uzyskanej na podstawie prognozowanych danych a kwotą subwencji przysługującej po wprowadzeniu danych rzeczywistych) nie później niż do 30 czerwca 2022 r. Pierwotnie było to 15 marca 2022 r. Natomiast czas na zwrócenie nieumorzonej części subwencji  mikrofirmy i MŚP będą miały do 15 września 2022 r. Wcześniej było to 31 maja 2022 r.

Bez PIT-u i CIT-u od wsparcia z Tarczy – to dodatkowy bonus dla przedsiębiorców.  Jak wcześniej informowało Ministerstwo Finansów umorzona część subwencji finansowej nie stanowi przychodu do opodatkowania. Tak wynika to z rozporządzenia z 16 lipca 2021 r. Minister zarządził w nim zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) m.in. z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonych przez PFR w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego