Wielki Piątek wolny od pracy. Bardzo możliwe, że 19 kwietnia 2019 r. będzie dniem wolnym

Praca Dołącz do dyskusji (310)
Wielki Piątek wolny od pracy. Bardzo możliwe, że 19 kwietnia 2019 r. będzie dniem wolnym

Wielki Piątek wolny od pracy – takie założenie przyświecało powstaniu projektu ustawy dodającej nie tylko Wielki Piątek, ale również Wigilię Bożego Narodzenia do dni wolnych od pracy. Poselski projekt ustawy zgłoszono na początku grudnia 2018 r.

Wielki Piątek wolny od pracy

Wraz z początkiem grudnia 2018 r. został zgłoszony poselski projekt ustawy o zmianie zapisów dotyczących dni wolnych od pracy. Nowelizacja ustawy uwzględniała w szeregu dni wolnych także Wielki Piątek oraz Wigilię Bożego Narodzenia. Z założenia nowelizacja miała wejść w życie z początkiem nowego roku, jednak jak dotąd tak się nie stało. Mimo, że ustawodawcy nie zdążyli przed Wigilią, być może Wielki Piątek wolny od pracy zacznie obowiązywać już w tym roku. 28 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy nie zgłosił uwag do poselskiego projektu ustawy.

Zgodnie z kalendarzem świąt kościelnych w Polsce ani Wigilia, ani Wielki Piątek świętami nie są, choć bez wątpienia spędzamy je w gronie rodzinnym. Ustawodawca zauważa, że obie daty poprzedzają dwa najistotniejsze, z punktu widzenia Kościoła Katolickiego, święta.

Ustawowo Wielki Piątek wolny od pracy obowiązuje w 15 krajach Unii Europejskiej. Dotyczy Austrii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Portugalii, a także na Cypru, Łotwy, Słowacji i Malty.

Wigilia wolna od pracy

Wigilia Bożego Narodzenia nie jest jeszcze w Polsce dniem wolnym od pracy, natomiast w dniu tym obowiązuje już ograniczenie handlu. W roku ubiegłym sklepy otwarte były do godziny 13. Mimo, że w Polsce Wigilię obchodzi się uroczyście, dzień ten nie doczekał się miejsca w kalendarzu dni wolnych od pracy. W Wigilię wolne mają natomiast Bułgarzy, Cypryjczycy, Czesi, Duńczycy, Estończycy, Finowie, Irlandczycy, Litwini, Łotysze, Słowacy oraz Węgrzy.

Wprowadzenie dwóch kolejnych dni wolnych przyniesie szkodę gospodarce

Jak opiniuje pismo Business Centre Club z 12 stycznia 2019 r., wprowadzenie dwóch kolejnych dni wolnych jest działaniem nieprzemyślanym i szkodliwym dla gospodarki, pracowników, pracodawców, przedsiębiorców i w końcu samych konsumentów.

Do projektu ustosunkował się również Główny Inspektor Pracy. Podkreślił on, że nowe dni wolne od pracy konotują niezbędne zmiany. Chodzi o Ustawę z dnia 10 stycznie 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. Obowiązujące przepisy stanowią o zakazie handlu w Wigilię oraz Wielki Piątek po godzinie 14.

Zapisy powyższej ustawy są rozsądnym kompromisem między całkowitym zakazem handlu a handlem bez ograniczeń w Wigilię i Wielki Piątek. Projekt jest na etapie konsultacji społecznych. Na ten moment trudno powiedzieć czy już od tego roku zacznie obowiązywać wolne w Wielki Piątek. Do 19 kwietnia zostało tylko nieco ponad miesiąc. Ustanawianie dni wolnych od pracy na ostatnią chwilę prowadzi do chaosu i generuje szkody. Polacy przekonali się o tym gdy 100-lecie odzyskania niepodległości ogłoszono dniem wolnym od pracy. Warto wiedzieć, że po za oczywistym „przymusowym wolnym”, wielu osobom przepadły np. terminy rozpraw sądowych i możliwość załatwienia spraw administracyjnych.