Kredytobiorcy dłużej poczekają na zmiany, które zapowiadali rządzący. Jest komunikat

Finanse Dołącz do dyskusji
Kredytobiorcy dłużej poczekają na zmiany, które zapowiadali rządzący. Jest komunikat

Okazuje się, że kredyt hipoteczny oparty na WIRON może stać się standardem znacznie później, niż zakładano. Wszystko wskazuje na to, że WIRON zastąpi WIBOR całkowicie dopiero w 2027 r. – co z pewnych powodów nie powinno aż tak mocno dziwić.

WIRON zastąpi WIBOR w 2027 r. I to najwcześniej wtedy

W trakcie prac nad wakacjami kredytowymi rządzący zapowiadali specjalną „tarczę dla kredytobiorców”, która – oprócz wspomnianych wakacji kredytowych – miałaby zawierać również kilka innych rozwiązań. Wśród nich m.in. wymieniano zastąpienie WIBOR-u (w którym częściowo upatrywano problem rosnących rat kredytów, zwłaszcza jeśli chodzi o jego konstrukcję) innym wskaźnikiem referencyjnym. Ostatecznie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował „mapę drogową” opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą ds. wskaźników referencyjnych. W dokumencie zawarto harmonogram kolejnych etapów reformy.

Założono, że WIRON ostatecznie zastąpi WIBOR w 2025 r.; do tego czasu na rynku mają się pojawić kredyty z nowym wskaźnikiem referencyjnym, przy czym zakładano jednocześnie, że w 2024 r. banki będą oferować kredyty oparte wyłącznie o WIRON. Klienci, którzy zaciągnęli zobowiązanie wcześniej, do czasu zakończenia reformy, nadal będą spłacać kredyt oparty o WIBOR.

Okazuje się jednak, że najprawdopodobniej WIRON zastąpi WIBOR dopiero w 2027 r., a nie jak zakładano – w 2025. Wprawdzie, jak wskazuje Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej, dotychczasowe działa użytkowników wskaźnika referencyjnego przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem, jednak pojawiły się pierwsze problemy oraz „specyficzne wyzwania”. Jak stwierdził Komitet w komunikacie,

W toku prac NGR zidentyfikowano szereg specyficznych dla polskiego sektora finansowego wyzwań wynikających ze skali oraz struktury umów/instrumentów wykorzystujących WIBOR generujących ryzyka dla przeprowadzenia bezpiecznej konwersji. Złożoność reformy wskaźników referencyjnych w polskim sektorze finansowym wzrosła również z uwagi na podwyższoną zmienność stóp procentowych.

Komitet podkreślił również, że konieczne jest również zbudowanie lepszej świadomości przeprowadzanej reformy i jej konsekwencji wśród uczestników rynku finansowego; ponadto komitet dodał też, że należy zapewnić warunki dla rozwoju rynku finansowego, „ograniczających ekspozycję niektórych umów i instrumentów finansowych na ryzyko zmiennej stopy procentowej”. W związku z tym Komitet zdecydował o zmianie terminu zakończenia reformy na rok 2027.

To można było przewidzieć

Czy przesunięcie zakończenia reformy powinno dziwić? Niespecjalnie; już wcześniej eksperci ostrzegali, że przeprowadzenie rewolucji na rynku finansowym prawdopodobnie zajmie dłużej niż dwa lata. Ostrzegaliśmy przed tym również na łamach Bezprawnika. Warto się raczej zastanowić, czy 2027 r. to również realny termin – i czy zmiana wskaźników z WIBOR-u na WIRON w zawartych wcześniej umowach jest możliwa do tego czasu.