Pracownicy, którzy chcą uniknąć dopłaty podatku za 2022 r., powinni pomyśleć o złożeniu specjalnego wniosku

Finanse Podatki Praca Dołącz do dyskusji (288)
Pracownicy, którzy chcą uniknąć dopłaty podatku za 2022 r., powinni pomyśleć o złożeniu specjalnego wniosku

Pracownicy, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi dla klasy średniej, powinni rozważyć… złożenie wniosku o jej niestosowanie. Przyczyną są pułapki, jakie na nich czekają w związku w związku z konstrukcją ulgi. Czy i kiedy warto złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej?

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej w 2022 r. przysługuje osobom, które osiągają przychód m.in. z tytułu stosunku pracy czy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku pracowników, jeśli ich miesięczny przychód jest wyższy niż 5701 zł brutto i jednocześnie niższy niż 11 141 zł brutto, to ulga zostanie naliczona automatycznie. Problem polega jednak na tym, że nie zawsze jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie.

Wszystko przez to, że ulga została tak skonstruowana, że już przekroczenie limitu w skali roku o złotówkę (roczny limit mieści się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł) poskutkuje utratą prawa do ulgi. A tak może stać się z wielu powodów – wystarczy na przykład, że przychody pracownika są bliskie górnemu limitowi, a w trakcie roku dostanie podwyżkę. Ewentualnie – dodatkowe premie i nagrody, co może sprawić, że przekroczy limit. Może też dojść do sytuacji, gdy pracownik w trakcie roku zmieni formę zatrudnienia (lub całkowicie je straci) i… będzie zarabiał mniej, niż dolny limit umożliwiający skorzystanie z ulgi.

Co stanie się w takiej sytuacji? Pracownik straci prawo do skorzystania z ulgi. A to oznacza, że konieczne będzie zwrócenie korzyści podatkowych, jakie pracownik uzyskał przy obliczaniu zaliczek na podatek – czyli de facto dopłacenie podatku za cały rok, po rozliczeniu zeznania rocznego. Aby tego uniknąć, można złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej. Co ważne, na takim rozwiązaniu pracownik nic ostatecznie nie traci – jeśli jednak okaże się, że ostatecznie w 2022 r. był uprawniony do skorzystania z ulgi i zmieścił się w limicie, będzie mógł z niej skorzystać w zeznaniu rocznym. Jedyna różnica polega na tym, że w trakcie roku będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie.

Kiedy i jak złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej?

Jeśli pracownik zdecyduje się złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, powinien zrobić to jak najszybciej – najlepiej przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w 2022 r. W sytuacji, gdy pracownik nie zdąży złożyć wniosku i zrobi to później, ulga nie będzie naliczana od kolejnego wynagrodzenia.

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej należy złożyć bezpośrednio do pracodawcy. Samo oświadczenie może być bardzo krótkie – w treści wystarczy wpisać „Ja, niżej podpisany/a, wnioskuję do płatnika (nazwa zakładu pracy) o niepomniejszanie w 2022 r. dochodu o kwotę miesięcznej ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 32 ust. 2a ustawy z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oprócz tego należy podać również swoje dane w lewym górnym rogu (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL), dane firmy, miejscowość i datę, a także – podpisać się pod wnioskiem.

Co ważne, wniosek można w każdej chwili wycofać.