Dobra wiadomość dla rodziców. Powraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z nauką zdalną

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji (25)
Dobra wiadomość dla rodziców. Powraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z nauką zdalną

Wraca nauka zdalna, wraca też zatem dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców. Tak przynajmniej wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Minister Niedzielski ogłaszając nowe obostrzenia od 15 grudnia przyznał, że wraca też nauka zdalna we wszystkich szkołach. Będzie trwała wprawdzie bardzo krótko (łącznie właściwie kilka dni), jednak dla wielu rodziców oznacza to, że muszą zapewnić dziecku opiekę. Na szczęście rządzący przypomnieli sobie, by przywrócić rozwiązanie znane już z wcześniejszych miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że wraca bowiem dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jak można przeczytać w wykazie,

W związku z planowanym w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich obecnie na mocy projektowanego rozporządzenia proponuje się przyznać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w dniach, w jakich ww. placówki będą funkcjonowały w trybie nauki zdalnej. W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. (na okres 21 dni).

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W pierwszej kolejności do dodatkowego zasiłku opiekuńczego uprawnieni są rodzice dzieci do lat. 8, następnie – rodzice dzieci do lat 16 (w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności dziecka), do 18 lat (przy orzeczeniu o znacznym lub umiarkowym stopniu niepełnosprawności) i do 24 lat (jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia socjalnego). Zasiłek jest przyznawany w momencie, gdy placówka, w której uczy się dziecko, zostaje tymczasowo zamknięta (zajęcia odbywają się zdalnie).

Warto pamiętać, że dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu dni przyznawanego na zasadach ogólnych zasiłku opiekuńczego. Ze świadczenia może skorzystać tylko jeden rodzic. Wniosek może złożyć zarówno osoba pracująca na etacie jak i prowadząca działalność gospodarczą.

Opieka świetlicowa dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej

To, co jest niezwykle ważne dla rodziców to fakt, że z rozporządzenia wynika, że w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dyrektor placówki będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową dzieciom, których rodzice nie będą mogli sprawować nad nimi opieki w tym czasie. Rodzice będą musieli jednak o to najpierw zawnioskować. Niewątpliwie jednak jest to rozwiązanie korzystne dla tych z rodziców, którzy z różnych powodów nie będą mogli na czas nauki zdalnej dziecka wziąć wolnego w pracy.