Czy można wyłączyć sędziego, który popełnia błąd za błędem?

Gorące tematy Codzienne Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (50)
Czy można wyłączyć sędziego, który popełnia błąd za błędem?

Sądy czasami popełniają błędy, gdyby było inaczej nie potrzebni byliby prawnicy. W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Radomiu, błędów w zakresie prowadzenia postępowania sądowego strona pozwana zarzuciła wiele i złożyła wniosek o wyłączenie sędziego od rozpoznawania sprawy. Jakie rozstrzygnięcie wydał Sąd II instancji?

Pozwana argumentowała, że sędzia posiada wobec niej nieprzychylny stosunek za czym miało przemawiać to, że:

  • na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2015 roku sędzia nie zarządziła punktualnego wywołania sprawy, a po wywołaniu sprawy, stwierdziwszy brak pełnomocnika powoda, zarządziła przerwę pięciominutową.
  • sędzia nie doręczyła pełnomocnikowi pozwanej pełnomocnictwa procesowego udzielonego adwokatowi działającemu w imieniu powoda, ani nie wyegzekwowała, aby uczynił to pełnomocnik strony powodowej w trakcie procesu (wymóg z ustawy kodeks postępowania cywilnego)
  • sędzia pominęła zgłoszony przez pozwaną wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, motywując to nieuiszczeniem przez stronę pozwaną zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego (pełnomocnik nie był na rozprawie na której sędzia wezwała do złożenia zaliczki i nie otrzymał odrębnego wezwania),

Ponadto strona pozwana wskazywała, że komentarze sędzi nacechowane były cynizmem i nonszalancją, a działanie sędzi ukierunkowane były na jak najszybsze zamknięcie rozprawy, bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego zainicjowanego przez stronę pozwaną, zaś przebieg rozprawy jednoznacznie dowodził uprzywilejowania strony powodowej.

Takie działania sędzi, które strona pozwana jednoznacznie odbierała jako niekorzystne dla siebie spowodowało, że strona pozwana złożyła wniosek o wyłączenie sędziego.

Wyłączenie sędziego, który jest niekompetentny możliwe?

Sąd Okręgowy w Radomiu uznał, że brak jest podstaw do wyłączenia sędziego (sygn. akt sprawy: IV Cz 572/15). Sąd wskazał, że to czy Sąd prowadzi postępowanie zgodnie z przepisami procedury cywilnej czy też działaniem swym je narusza nie ma znaczenia dla zasadności wniosku o wyłączenie sędziego. Tego rodzaju uchybienia są bowiem rozpoznawane wskutek wniesienia apelacji od wyroku (jeśli dla strony będzie niekorzystny), nie rzutują natomiast na przyjęcie, że dany sędzia sprawy nie powinien rozpatrywać.

W podsumowaniu więc i w pewnym uproszczeniu, pomylić się może nawet Sąd, co nie znaczy, że nie powinien danej sprawy rozpoznawać.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock