W 2020 r. wyższe kary dla przedsiębiorców i nie tylko. Ma to związek z pensją minimalną

Firma Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (19) 25.10.2019
W 2020 r. wyższe kary dla przedsiębiorców i nie tylko. Ma to związek z pensją minimalną

Edyta Wara-Wąsowska

Wzrost płacy minimalnej pociąga zawsze za sobą różne konsekwencje. Mało osób – przynajmniej w pierwszej chwili – pamięta o jednym ze skutków podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Chodzi o… wyższe kary dla przedsiębiorców i nie tylko, a konkretniej – wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Ich wysokość jest uzależniona właśnie od pensji minimalnej. 

Wyższe kary dla przedsiębiorców i nie tylko są efektem wzrostu płacy minimalnej

Oczywiście, nie jest to żadna nowość – wynagrodzenie minimalne rośnie co roku (kwestią otwartą pozostaje tylko to, jakie konkretnie będzie tempo wzrostu). Niewiele osób uświadamia sobie jednak fakt, że wzrost pensji minimalnej to także… wyższe kary dla przedsiębiorców (i nie tylko). Chodzi o wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Ich wysokość jest ściśle zależna właśnie od wysokości pensji minimalnej.

Wykroczenia skarbowe: kiedy można o nich mówić i jakie kary za nie grożą?

Zgodnie z art. 53 par. 3 Kodeksu karnego skarbowego, wykroczenie skarbowe to

czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

W 2019 r. kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności na rzecz państwa nie może przekraczać zatem 11 250 zł.

Jakie kary grożą za wykroczenia skarbowe? Wszystko zależy od tego, kto i w jakim charakterze nakłada karę. Na przykład jeśli grzywna została nałożona przez sąd na mocy wyroku, to jej wysokość może wynosić od 1/10 do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. Jak łatwo policzyć, w 2019 r. będzie to nawet 45 tys. zł.

Jeśli z kolei grzywnę nałożył sąd, ale w drodze nakazu karnego, to jej wysokość może wynosić od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Tym samym górna granica grzywny jest znacznie niższa i wynosi obecnie 22,5 tys. zł.

W przypadku gdy wykroczenie zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie mniejszej szkodliwości i grzywna zostanie nałożona przez urząd skarbowy w poprzez mandat, jej wysokość może wynieść od 1/10 minimalnego wynagrodzenia do maksymalnie 2-krotności, czyli w tym momencie – 5 tys. zł.

Przestępstwa skarbowe: jak reguluje to prawo?

Definicję przestępstwa skarbowego można znaleźć w art. 53 par. 2 KKS. Zgodnie z nim jest to

czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Co grozi za popełnienie przestępstwa skarbowego? W przypadku przestępstwa skarbowego kara jest naliczana w nieco inny sposób. Kara może wynosić od 10 do nawet 720 stawek dziennych. W roku 2019 minimalna stawka dzienna to 75 zł, zatem najniższa możliwa kara za przestępstwo skarbowe to 750 zł. Najwyższa jednak – to nawet… 21 mln 600 tys. zł.

Wyższe kary dla przedsiębiorców i nie tylko w 2020 r.

Jak łatwo się zatem domyślić, w 2020 r. wyższe kary dla przedsiębiorców i wszystkich, którzy dopuszczą się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, staną się faktem. Minimalna i maksymalna wysokość grzywien, które grożą za popełnienie czynu zabronionego ulegnie odczuwalnemu wzrostowi.

Grzywna za wykroczenie skarbowe wzrośnie nawet do 52 tys. zł (przy wyroku sądu; do 26 tys. zł w drodze nakazu karnego, a do 5200 zł – w przypadku mandatu).

Jeśli z kolei chodzi o przestępstwa skarbowe, minimalna stawka dzienna będzie wynosić 88,67 zł, a tym samym – minimalna grzywna za przestępstwo skarbowe będzie wynosić 886, 70 zł. Najwyższa jednak – aż 24 960 960 zł.