Pojawił się wzór wniosku o dodatek węglowy. Jeśli nic się nie zmieni, będzie banalnie łatwy do wypełnienia

Codzienne Finanse Dołącz do dyskusji
Pojawił się wzór wniosku o dodatek węglowy. Jeśli nic się nie zmieni, będzie banalnie łatwy do wypełnienia

Mimo, że Polacy muszą jeszcze chwilę poczekać z ubieganiem się o dodatek do węgla, pojawił się już wzór wniosku o dodatek węglowy. Podpowiadamy, jak go wypełnić, ponieważ jest duża szansa, że opublikowany wzór będzie obowiązujący. 

Wzór wniosku o dodatek węglowy

Do projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z dnia 9 sierpnia 2022 r. został dołączony wzór wniosku o dodatek węglowy. Formularz zawiera wprawdzie kilka stron, jednak jego wypełnienie nie powinno nastręczyć większych trudności.

Na pierwszej stronie formularza należy wskazać organ, do którego składany jest wniosek, a także imię i nazwisko wnioskodawcy. Należy przy tym pamiętać, że jeśli dane gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, to wystarczy, że tylko jeden jego członek złoży wniosek. Następnie należy podać dane osobowe – obywatelstwo, numer PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (co do zasady – dowodu osobistego), a także adres miejsca zamieszkania.

Kolejnym krokiem jest podanie numeru rachunku płatniczego oraz imienia i nazwiska właściciela. Dodatkowo wnioskodawca musi wskazać, czy gospodarstwo jest jednoosobowe, czy wieloosobowe (wliczając w to samego wnioskodawcę).


Jeśli wnioskodawca zaznaczył gospodarstwo wieloosobowe, musi podać dane pozostałych członków gospodarstwa domowego. Przy gospodarstwach wieloosobowych liczących więcej niż 6 osób, konieczne jest dodanie formularza obejmującego dane kolejnych członków gospodarstwa domowego.

To, co pozostaje do wypełnienia wnioskodawcy, to informacja o źródle ogrzewania – analogiczna pojawiła się w deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Konieczne jest wskazanie głównego źródła ogrzewania – wnioskodawca zaznacza wyłącznie jedno z podanych:

Należy przy tym zaznaczyć, że wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być jednocześnie źródłem zgłoszonym lub wpisanym do CEEB. Tym samym osoba, która nie złożyła deklaracji do CEEB w terminie, musi to jak najszybciej nadrobić (zarówno ze względu na dodatek węglowy, jak i – przynajmniej w teorii – możliwą karę za brak deklaracji).

Oświadczenie, które ciężko będzie zweryfikować

W drugiej części formularza wnioskodawca musi zapoznać się z treścią oświadczeń. Podpisując oświadczenie (oraz wpisując datę składania wniosku i miejscowość) wnioskodawca potwierdza, że jest świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Urzędnicy już teraz jednak twierdzą, że w praktyce właściwa weryfikacja wniosku – zwłaszcza pod kątem źródła ogrzewania – wydaje się właściwie niemożliwa. To z kolei oznacza, że część osób może pokusić się o złożenie wniosku nawet, jeśli dodatek im nie przysługuje.

Rząd obiecuje dodatki również dla innych źródeł ciepła

Jak twierdzą przedstawiciele rządu, analogiczne dodatki otrzymają też ogrzewający dom pelletem czy olejem opałowym. Nowe przepisy wejdą jednak w życie najwcześniej we wrześniu. Na razie konieczne jest również wstrzymanie się ze składaniem wniosku o dodatek węglowy. Przepisy muszą zostać przyjęte i wejść w życie. Na ten moment nie przewiduje się jednak zmian, również we wzorze wniosku o dodatek węglowy.