Jeśli chcesz podróżować z psem za granicę, musisz to wiedzieć. Inaczej możesz mieć spore problemy

Prawo Zagranica Dołącz do dyskusji
Jeśli chcesz podróżować z psem za granicę, musisz to wiedzieć. Inaczej możesz mieć spore problemy

To, czy wyjazd z psem za granicę, np. na wakacje jest dobrym pomysłem, czy też nie, stanowi przedmiot szerokiej dyskusji wielbicieli czworonogów. Abstrahując jednak od słuszności samej idei, jeśli już zdecydujemy się na taką podróż, trzeba się (i przede wszystkim psa) odpowiednio do tego przygotować.

Już na wstępie warto zaznaczyć, że wytyczne wskazane w tym tekście są wspólne dla większości krajów i dosyć ogólne. Jadąc z psem za granicę, należy każdorazowo zapoznać się z zasadami obowiązującymi w państwie do którego jedziemy, ale i w krajach, przez które będziemy przejeżdżać. Informacje te można znaleźć na oficjalnym stronach internetowych państw, a także na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Z psem za granicę – zasady obowiązujące w Unii Europejskiej

Jeśli chodzi o podróżowanie z psem za granicę na terenie Unii Europejskiej, zasady reguluje rozporządzenie 576/2013 w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych.

Przemieszczane zwierzęta muszą być oznaczone poprzez wszczepienie transpondera (tzw. mikroczipu) lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu. To drugie dotyczy jedynie oznaczenia dokonanego przed dniem 3 lipca 2011 r.

Zwierzę musi być też zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Co istotne, psa przeciwko wściekliźnie szczepi się po ukończeniu przez niego 12 tygodnia życia i pierwsza szczepionka uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jej wykonania (kolejne – w dniu podania dawki przypominającej).

Jak czytamy w rozporządzeniu, w przypadku młodszych zwierząt lub psów do 16 tygodnia życia, ale niespełniających warunku ważności szczepienia, państwa członkowskie mogą wydawać zezwolenia na transport w dwóch przypadkach.

Po pierwsze, jeśli właściciel dostarczy oświadczenie, że od urodzenia do chwili przemieszczenia o charakterze niehandlowym zwierzę nie miało żadnego kontaktu z dzikimi zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na wściekliznę. Drugi przypadek to taki, kiedy zwierzęciu towarzyszy jego matka, od której wciąż jest zależne, a którą przed urodzeniem poddano szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Trzecią istotną kwestią są dokumenty zwierzaka. Podczas wyjazdu właściciel przede wszystkim powinien posiadać jego paszport, a w określonych sytuacjach przy przemieszczaniu większej liczby zwierząt, również świadectwo zdrowia.

Należy również pamiętać, że jeśli z psem za granicę podróżuje osoba, która nie jest jego właścicielem, to musi ona posiadać pisemne upoważnienie właściciela.

Oczywiście przepisy odnośnie podróżowania ze zwierzętami w poszczególnych państwach członkowskich mogą różnić się nieco od siebie. I tak na przykład niektóre państwa wymagają profilaktyki przeciwko tasiemcom, a do niektórych nie wjedziemy z psem rasy określanej jako niebezpieczna, np. pitbull.

Zasady podróży z psem do krajów poza UE, można znaleźć na tej stronie, wybierając interesującą nas destynację.

Czy można polecieć z psem za granicę samolotem?

Jeśli już podróżujemy z czworonogiem, najwygodniejszą i najmniej stresującą dla niego opcją wydaje się samochód właściciela. Nie zawsze taki wybór jest jednak możliwy.

Jeśli z psem za granicę chcemy polecieć samolotem, konieczna jest znajomość zasad przewozu określonych przez wybraną linię lotniczą. Spośród przewoźników krajowych, na przelot z psem towarzyszącym pozwala jedynie LOT. Taki przewóz należy zgłosić do 48 h przed lotem. Za psa trzeba również uiścić opłatę, która uzależniona jest od jego wielkości i wagi (liczonej razem z transporterem).

Pies zawsze powinien znajdować się w pojemniku do przewozu, który musi spełniać wymogi Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego.

Pies mały, czyli taki, którego waga łącznie z transporterem nie przekracza 8 kg, może podróżować w kabinie pasażerskiej. Większe zwierzęta niestety polecą w luku bagażowym. Niestety, bo dla większości zwierząt taka podróż wiąże się z ogromnym stresem, w związku z czym przewoźnicy czasem zalecają podanie psu przed lotem środku na uspokojenie.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą psów asystujących. Takie zwierzęta podróżują bezpłatnie w kabinie pasażerskiej. Muszą jedynie znajdować się na smyczy, a właściciel psa powinien posiadać przy sobie kaganiec.

Przewożone zwierzęta muszą posiadać dokumenty, takie jak paszport, czy książeczka szczepień. Szczegółowe wykazy wymaganych dokumentów można znaleźć na stronach linii lotniczych.