Oto coraz powszechniejszy sposób zabezpieczenia przed niewypłacalnym najemcą

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Oto coraz powszechniejszy sposób zabezpieczenia przed niewypłacalnym najemcą

Jeszcze nie tak dawno mieszkanie za odstępne kojarzyło się z lokalami będącymi własnością TBS. Handel najmem w TBS był i jeszcze jest dość częsty. Ludzie między sobą przekazywali sobie te mieszkania właśnie za odstępne. Jednak obecnie mieszkanie za odstępne nabiera trochę innego znaczenia. Coraz częstszą praktyką jest oddawanie lokalu w najem pomiędzy zwykłymi osobami fizycznymi właśnie za odstępne. 

Mieszkanie za odstępne

Mieszkanie za odstępne jest pojęciem potocznym i nieuregulowanym w przepisach polskiego prawa. Odstępnym często jest nazywana kwota wpłacana przez najemcę na rzecz właściciela, czyli wynajmującego. Nie jest to ani czynsz, ani kaucja. Odstępne nie jest zwrotne i jest jednorazowe. Strony umowy najmu umawiając się na odstępne, ustalają również inne dogodne dla siebie warunki umowy najmu. Głównym założeniem jest niska kwota czynszu przez odpowiednio długi czas. Natomiast strony mogą umówić się, iż pomimo zapłaty odstępnego czynsz będzie wzrastał jednak tylko o wskaźnik inflacji. Najczęściej okres najmu jest również dłuższy niż standardowy rok do trzech lat. Zatem najemca również może znaleźć wiele korzyści dla siebie.

Dobra umowa jest podstawą 

Najistotniejszym jest sporządzenie umowy najmu dobrze opisującej wzajemne zobowiązania. Umowa powinna również możliwie przewidywać konkretne konsekwencje, gdy jedna ze stron nie będzie dotrzymywać zobowiązania. Taka umowa najmu za odstępne może być atrakcyjnym rozwiązaniem nie tylko na wynajmującego, który otrzymuje już w momencie jej zawarcia znaczną kwotę, która zabezpieczy go w pewnym zakresie przed ewentualną niewypłacalnością najemcy. Najemca, który planuje mieszkać dłużej w danej miejscowości, a przy tym dysponuje większą gotówką, również może widzieć w tym rozwiązaniu same korzyści. Niska kwota czynszu może stanowić formę zabezpieczenia jego przyszłości przez kilka czy kilkanaście kolejnych lat. Fakt jest taki, że w obecnym kryzysie najemcy, którzy wynajęli mieszkania kilka lat temu, właśnie w formie mieszkania za odstępne, obecnie nie muszą się martwić szalejącymi cenami najmu.

Remont mieszkania zamiast odstępnego

Strony umowy najmu mogą również umówić się, iż czynsz będzie niższy niż standardowy w danej lokalizacji, a odstępnego nie będzie. Jednak warunkiem takich korzyści będzie przeprowadzenie remontu przez najemcę. W takiej sytuacji zazwyczaj wchodzi w grę poważniejszy remont niż samo odmalowanie ścian. Możliwe, że będzie konieczność wymiany instalacji, położenia płytek w łazience i tym podobne. W takim porozumieniu między stronami również najważniejsza będzie dobrze sporządzona umowa, która będzie zawierała wzajemne zobowiązania oraz między innymi wycenę całego remontu.

Czy mieszkanie za odstępne jest dobrym pomysłem

To już zależy od danej sytuacji, zatem trudne jest jednoznaczne wskazanie, iż taka forma najmu jest dobra, bądź niekorzystna. Oczywiście znajdą się głosy, iż jest to rozwiązanie nadal niepewne pomimo zawartej umowy najmu i nie do pomyślenia jest, aby takie mieszkanie za odstępne wynajmować. Z pewnością wiele osób zajmie stanowisko, iż lepiej odstępne przeznaczyć na wkład własny i zaciągnąć kredyt na zakup swojego mieszkania. Tylko należałoby wziąć pod uwagę, że nie każdy ma zdolność kredytową. A nawet jeśli takową zdolność posiada, to nie każdy chce spłacać kredyt, który końcowo będzie wynosił często dwukrotność ceny za nabywane mieszkanie. Zatem zalety i wady płynące z mieszkań za odstępne należałoby sobie rozważyć dla każdej sytuacji oddzielnie.