ecommerce

Masz zaległości wobec Allegro? Od 27 kwietnia portal potrąci je z twoich zysków ze sprzedaży

Rafał Chabasiński
23.02.2023
Masz zaległości wobec Allegro? Od 27 kwietnia portal potrąci je z twoich zysków ze sprzedaży

Jeżeli masz zaległości wobec Allegro, to z pewnością zainteresuje cię wchodząca z życie 27 kwietnia zmiana regulaminu serwisu. Od tego dnia portal zacznie potrącać zobowiązania z pieniędzy sprzedających zgromadzonych w Allegro Finanse. Do uruchomienia automatycznej spłaty należności wystarczy spełnić dwa warunki.

Allegro chce samodzielnie potrącać pieniądze, które są mu winni niektórzy sprzedający

Już za nieco ponad dwa tygodnie wejdzie w życie kolejna aktualizacja regulaminu Allegro. Wartych uwagi nowinek jest kilka. Serwis doprecyzował zasady naliczania prowizji od sprzedaży i jednostkowej opłaty transakcyjnej. Allegro ułatwi sprzedaż złotych monet kolekcjonerskich oraz produktów inwestycyjnych. Zmienią się także zasady wystawiania soczewek kontaktowych i wyrobów medycznych oraz regulamin Allegro Ads.

Większość zmian wchodzi w życie już 9 marca. Najbardziej radykalna z nich zacznie obowiązywać później, bo 27 kwietnia. Sprzedający mający zaległości na Allegro z pewnością nie ucieszą się z tej nowości. Serwis sam sobie potrąci część zobowiązania. Wykorzysta w tym celu pieniądze zgromadzone w Allegro Finanse i mechanizm automatycznej spłaty. Na szczęście, portal nie zamierza w ten sposób ściągać każdej złotówki ze skrupulatnością godną organów podatkowych. Trzeba będzie najpierw spełnić określone przesłanki zastosowania nowego mechanizmu.

Twoje zobowiązania (na przykład prowizje od sprzedaży) wobec Allegro pobierzemy automatycznie z Twojego Allegro Finanse, jeśli zostaną spełnione oba poniższe warunki:

  • łączna wysokość zobowiązań na wszystkich kontach firmowych zarejestrowanych na Twoją firmę wyniesie co najmniej 100 000 zł
  • łączna wysokość wpłat w ostatnich 12 miesiącach za nasze usługi na wszystkich kontach firmowych zarejestrowanych na Twoją firmę będzie niższa niż 50% obecnego zadłużenia.

Mechanizm automatycznego spłacania zaległości wobec Allegro nie obejmie całej kwoty

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Największy polski portal ecommerce przedstawił swoim użytkownikom przykłady obrazujące to, w jaki sposób zaległości wobec Allegro będą ściągane z ich kont.

Masz jedno lub kilka kont firmowych na tę samą firmę.

  • 27 kwietnia 2023 Twoje łączne zadłużenie wobec Allegro wynosi 100 000 zł, a suma wpłat z ostatnich 12 miesięcy to 49 000 zł. Włączamy automatyczną spłatę należności z Twojego Allegro Finanse. Jeżeli pobierzemy z Twojego Allegro Finanse ponad 1000 zł lub wpłacisz je samodzielnie – następnego dnia wyłączymy automatyczną spłatę należności.
  • 27 kwietnia 2023 Twoje łączne zadłużenie wobec Allegro wynosi 100 000 zł, a suma wpłat z ostatnich 12 miesięcy to 60 000 zł. Nie włączamy automatycznej spłaty należności z Twojego Allegro Finanse.
  • 27 kwietnia 2023 Twoje łączne zadłużenie wobec Allegro wynosi 200 000 zł, a suma wpłat z ostatnich 12 miesięcy to 60 000 zł. Włączamy automatyczną spłatę należności. Jeżeli pobierzemy z Twojego Allegro Finanse kolejne 40 000 zł lub wpłacisz je samodzielnie – następnego dnia wyłączymy automatyczną spłatę należności.

Innymi słowy: dopóki w ciągu poprzednich miesięcy zapłaciłeś Allegro więcej niż wynosi 50% twojego zadłużenia, to twoje pieniądze są bezpieczne. Jeżeli twoje zaległości wobec Allegro są niższe niż 100 000 zł, to mechanizm automatycznej spłaty również cię nie obejmie. Co więcej, kwota ściągnięta przez Allegro najwyraźniej nie przekroczy poziomu 50% twojego ewentualnego zadłużenia.

Sprzedający zostanie poinformowany o każdym zastosowaniu mechanizmu automatycznej spłaty zaległości

Konta prywatne sprzedającego nie będą uwzględniane na potrzeby wyliczenia kwoty zadłużenia. Mechanizm automatycznej spłaty można wyłączyć także poprzez samodzielne uregulowanie zobowiązania względem Allegro. Serwis wskazuje także, gdzie sprzedający znajdzie informacje o pobranych w ten sposób środkach.

W zakładce Środki i historia operacji zobaczysz pobraną kwotę wraz z identyfikatorem płatności. Gdy go klikniesz, przekierujemy Cię do zakładki Rozliczenia z Allegro. W zakładce Rozliczenia z Allegro sprawdzisz szczegółowy wykaz opłaconych naliczeń. Znajdziesz go pod nazwą Pobranie opłat z wpływów.

Portal zapewnia także, że za każdym razem poinformuje sprzedającego drogą mailową.