Zamknięto sklep internetowy Redcoon.pl. Co z roszczeniami z gwarancji, rękojmi i odstąpieniem od umowy?

Prawo Zakupy Dołącz do dyskusji (157)
Zamknięto sklep internetowy Redcoon.pl. Co z roszczeniami z gwarancji, rękojmi i odstąpieniem od umowy?

W dniu 31 marca 2020 r. popularny sklep internetowy Redcoon.pl zakończył swoją działalność. Czy zamknięcie Redcoon.pl ma wpływ na roszczenia klientów z tytułu rękojmi, gwarancji i możliwość odstąpienia od umowy?

Sklep działał w formie spółki z .o.o. i sprzedawał sprzęt AGD za pośrednictwem strony internetowej. Jak wiadomo, w przypadku takich zakupów dość często klienci korzystają z uprawnień konsumenta, w tym wynikających z gwarancji, rękojmi i związanych z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość.

Na szczęście likwidacja sklepu nie zawsze oznacza, że spółka przestaje istnieć i nie ma do kogo kierować roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, albo gdzie zwracać towaru. W przypadku Redcoon.pl sprzedawca sam zamieścił na swojej stronie taką informację:

Wskazujemy również, że zaprzestanie działalności handlowej nie wpływa na zobowiązania spółki Redcoon.pl sp. z o.o. wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnień związanych z umowami sprzedaży zawartymi na odległość, w tym praw konsumenta do odstąpienia od umowy, jak również uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji.

Zamknięcie Redcoon.pl nie oznacza więc, że spółka nie istnieje. Likwidacja Redcoon.pl jest równoznaczna jedynie z tym że spółka zaprzestała w tym zakresie działalności handlowej.

Zamknięcie Redcoon.pl a gwarancja, rękojmia i odstąpienie od umowy

Oczywistym jest więc, że wszystkie uprawnienia, które przysługują klientom sklepu, nie wygasły i wciąż można je zgłaszać do spółki. Na stronie internetowej sklep podaje dane kontaktowe i opisuje w jaki sposób zgłaszać roszczenia.

Przypomnijmy, że istnieją trzy podstawowe uprawnienia, o których powinien wiedzieć każdy konsument:

  • prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny
  • uprawnienia z rękojmi
  • uprawnienia z gwarancji

W przypadku odstąpienia od umowy, towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu należy odesłać na podany przez spółkę adres.

Jeżeli chodzi o gwarancję i rękojmię, należy pamiętać, że gwarancja a rękojmia to nie to samo.

Gwarancja jest najczęściej udzielana nie przez sklep, ale przez producenta. Producent może więc udzielić 5-letniej gwarancji, może udzielić 3-dniowej gwarancji, a może nie udzielać jej wcale. Sposób realizacji roszczeń z gwarancji najczęściej jest określony w odrębnej umowie (np. w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego towaru). Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU) sklepu Redcoon.pl roszczenia z gwarancji można zgłosić także za pośrednictwem sklepu lub bezpośrednio u gwaranta. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, żeby swoje roszczenie z gwarancji zgłosić na adres podany na stronie sklepu lub bezpośrednio do producenta, zgodnie z warunkami gwarancji dla danego towaru.

Z kolei roszczenia z rękojmi przysługują wyłącznie wobec sprzedawcy, a więc w tym wypadku Redcoon.pl sp. z o.o. Konsument może żądać wymiany towaru na nowy, naprawienia towaru, obniżenia ceny i odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna). Roszczenia te należy zgłosić bezpośrednio do sklepu. Tutaj Redcoon.pl również podaje stosowne dane kontaktowe na stronie internetowej.

Zamknięcie Redcoon.pl – co jeżeli spółka zostanie w przyszłości zlikwidowana?

Uprawnienia z rękojmi przedawniają się po roku od dnia stwierdzenia wady, a wadę trzeba zgłosić w terminie 2 lat od daty zakupu towaru. Czasami może to być problem, gdy w tym okresie spółka przestanie istnieć. Standardowo spółka kończy swój byt w procesie likwidacji. Rozpoczęcie likwidacji spółki wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od momentu ogłoszenia spółka ma obowiązek dodać do swojej oficjalnej nazwy dopisek „(…) w likwidacji”.

W przypadku likwidacji spółkę reprezentują likwidatorzy, którzy mają m.in. obowiązek wypełnić zobowiązania spółki. To właśnie do nich należy zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji lub odstąpienia od umowy.

Realizacja roszczenia może się skomplikować w zależności od indywidualnej sytuacji. W przypadku Redcoon.pl takiej obawy na ten moment nie ma, bo spółka funkcjonuje dalej.