Przedsiębiorcy mają już tylko niecały miesiąc na dopełnienie nowego obowiązku. MF udziela odpowiedzi na najczęstsze pytania

Gorące tematy Firma Dołącz do dyskusji (498)
Przedsiębiorcy mają już tylko niecały miesiąc na dopełnienie nowego obowiązku. MF udziela odpowiedzi na najczęstsze pytania

Już tylko do 13 lipca przedsiębiorcy mają czas, by zgłosić dane do nowego rejestru. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary. 

Zgłoszenie do CRBR już tylko do 13 lipca. Przedsiębiorcy muszą się pospieszyć

Epidemia koronawirusa sprawiła, że przedsiębiorcy skupili się głównie na ratowaniu swoich biznesów, cięciu kosztów i szukaniu środków z tarczy antykryzysowej. Nie mogą jednak zapominać, że wciąż muszą dotrzymać jednego z ważnych terminów – chodzi o zgłoszenie do CRBR, którego należy dokonać najpóźniej do 13 lipca. Taki obowiązek mają spółki istniejące przed 13 października 2019 r.

Jak wiadomo, obowiązek dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy spółek – jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z.o.o., a także części spółek akcyjnych. O tym, kim jest beneficjent rzeczywisty pisaliśmy m.in. w tekście informującym do kiedy wpisać się do CRBR.

Zgłoszenie do CRBR do 13 lipca: kto go dokonuje i w jakiej formie następuje zgłoszenie?

Zgłoszenia do rejestru może dokonać jedynie osoba upoważniona do reprezentacji spółki, a samo zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Należy jednocześnie pamiętać, że zgłoszenia nie może dokonać pełnomocnik spółki. Część przedsiębiorców zastanawia się, czy takiego zgłoszenia może dokonać prokurent – w tym przypadku MF przypomina po prostu ogólną zasadę dotyczącą uprawnienia do reprezentacji spółki.

Zgłoszenie do CRBR do 13 lipca ma być dokonane też wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego – wszelkie formy pisemne nie będą uwzględniane. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem Portalu Podatkowego (opcja Utwórz zgłoszenie). Przedsiębiorca nie ponosi w związku ze zgłoszeniem żadnych kosztów.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania przedsiębiorców

MF opublikowało również odpowiedzi na inne pytania zadawane przez przedsiębiorców w związku z wpisem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wśród nich znalazło się m.in. pytanie o złożenie podpisu pod zgłoszeniem przez więcej niż jedną osobę uprawnioną do reprezentacji spółki. Jest to jak najbardziej możliwe – formularz zawiera taką opcję. Nie ma też znaczenia kolejność złożonych podpisów.

MF przypomina też, że spółki będące w stanie likwidacji lub upadłości także mają obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR na zasadach określonych w ustawie. To samo dotyczy spółek będących w zawieszeniu w KRS przed 13 października 2019 r. Jednocześnie zgłoszenia nie muszą dokonywać spółki zagraniczne prowadzące zarejestrowaną w KRS działalność na terytorium Polski w formie oddziału.