Sprzedaż samochodu trzeba zgłosić ubezpieczycielowi. Brak zgłoszenia wiąże się z dodatkowymi opłatami

Moto Dołącz do dyskusji (1)
Sprzedaż samochodu trzeba zgłosić ubezpieczycielowi. Brak zgłoszenia wiąże się z dodatkowymi opłatami

Po sprzedaży samochodu nie kończą się nasze obowiązki jako byłego właściciela. Po podpisaniu umowy sprzedaży i przekazaniu pojazdu nowemu właścicielowi czeka nas jeszcze kilka formalności, których będziemy musieli dopełnić. O czym trzeba pamiętać i jakie są terminy na zgłoszenie sprzedaży samochodu?

Kupno i sprzedaż samochodu. Krótka ściąga z formalności

Po dokonaniu sprzedaży samochodu musimy pamiętać o dopełnieniu kilku formalności, które są niezbędne do pełnego rozstania się z naszą dotychczasową własnością. Oprócz przekazania niezbędnych dokumentów czeka nas jeszcze poinformowanie odpowiednich instytucji.

Kupno i sprzedaż samochodu wiąże się z chyba najbardziej oczywistym obowiązkiem, jakim jest zgłoszenie tego faktu do wydziału komunikacji właściwego ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Mamy na to 30 dni od podpisania umowy. Jeżeli nie dopełnimy tego terminu, może zostać na nas nałożona kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Wraz ze zgłoszeniem konieczne będzie przedłożenie następujących dokumentów:

  1. swojego dowodu osobistego;
  2. dokumentu poświadczającego zbycie pojazdu – w tym przypadku będzie to umowa sprzedaży;
  3. zaświadczenia o zbyciu pojazdu – jego wzór można pobrać ze strony internetowej urzędu lub wypełnić na miejscu.

Dokumenty nie muszą być złożone osobiście, mogą być również przesłane pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela

Kolejnym ważnym obowiązkiem jest zgłoszenie faktu zbycia pojazdu u ubezpieczyciela. Na zgłoszenie mamy 14 dni od podpisania umowy. Obowiązek wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Art. 32 ustawy określa termin, w jakim mamy obowiązek poinformować ubezpieczyciela oraz dane, jakie musi otrzymać zakład. Są to:

  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
  2. nazwę firmy, adres jej siedziby i numer REGON.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia faktu sprzedaży samochodu? Oczywiście finansowe. Zgodnie z ustawą, poprzedni właściciel jest zobowiązany do uiszczenia składki za drugą ratę lub wznowioną polisę. Jeśli więc nie poinformujemy ubezpieczyciela, ten może przesłać nam do zapłaty ratę za kolejną składkę lub nową polisę i nie będziemy mogli uchylić się od jej zapłaty.